W ostatnich dniach kwietnia 2015r. Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny Podwykonawca, zakończył realizację robót związanych z wykonywaniem montażu systemu sprężenia i wykonaniem sprężenia stropów żelbetowych na budowie kompleksu biurowego Warsaw Spire zlokalizowanego w Warszawie w kwartale ulic: Grzybowskiej, Wroniej, Łuckiej i Towarowej przy Placu Europejskim

 

Warsaw Spire będzie najwyższym obiektem biurowym w Warszawie i jednym z najwyższych biurowców w Europie. Całkowita powierzchnia użytkowa inwestycji to około 100 000 m² powierzchni biurowej, usługowej i handlowej.

Cały kompleks składa się z trzech budynków (A / B  / C) połączonych wspólną, pięciokondygnacyjną częścią podziemną, w której zlokalizowano funkcje parkingowe oraz techniczne.

 

Rozgraniczeniem pomiędzy wnętrzem budynku a podłożem gruntowym są ściany szczelinowe, które są najgłębszymi jakie wykonano do tej pory w Polsce, a ich konstrukcja sięga do głębokości 55 metrów poniżej poziomu terenu.

 

Budynki zostały zaprojektowane w technologii żelbetowej monolitycznej z elementami stalowymi stanowiącymi lokalne uzupełnienia konstrukcyjne.

 

Konstrukcja, złożona jest z żelbetowych ścian, wewnętrznego trzonu oraz obwodowych słupów i słupów pośrednich, ze wspartymi na nich stropami sprężonymi stanowiącymi elementy wiążące konstrukcję na każdej kondygnacji.

 

Budynek A stanowi najwyższy z trzech projektowanych budynków i wznosi się na wysokość 180 metrów (z iglicami 220 m). Składa się z 50 kondygnacji nadziemnych żelbetowych ( łącznie ze  stropodachem), w tym 48 sprężonych.

Budynki B i C mają wysokość 55 metrów i złożone są z 17 kondygnacji nadziemnych ( łącznie ze  stropodachem), w tym 16 sprężonych.

 

Do wykonania wszystkich płyt fundamentowych i stropów zaprojektowanych jako sprężone w systemie bez przyczepności (sploty z indywidualnym zabezpieczeniem antykorozyjnym) wbudowano blisko 1.000 ton splotów ze stali sprężającej (150mm2 / 1860 MPa) oraz ok. 80.000  szt. zakotwień typu 1F15 systemu Freyssinet.

 

201302122664 201302262752 201308024158 201308054204 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA WP_20150423_001

Możliwość komentowania jest wyłączona.