W dniu 6.11.2014r. nasunięto ostatni segment montażowy na budowie mostu na rz. Wiśle w m. Kamień. Tym samym cała stalowa konstrukcja o długości 1026 metrów i łącznej wadze ok. 23.000 ton jest już kompletna i przygotowana do prowadzenia dalszych robót związanych z wykonaniem żelbetowej płyty pomostu oraz realizacją robót w rejonie przyczółków i nasypów.

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres robót:
– dostawa niezbędnego sprzętu technologicznego do realizacji robót (w szczególności siłowniki do nasuwania, łożyska ślizgowe),
– dostawa materiałów (sploty sprężające, zakotwienia) oraz montaż i regulacja w czasie nasuwania want tymczasowego wspomagania nasuwania,
– wykonanie operacji nasuwania (obsługa siłowników trakcyjnych oraz łożysk ślizgowych).

W ramach realizacji tej Inwestycji Freyssinet Polska Sp. z o.o. wykonała również roboty związane z montażem łożysk garnkowych TETRON CD.

Prace związane z montażem łożysk zakończono w drugiej połowie stycznia 2015

 

Konstrukcja stalowa mostu przez Wisłę w m. Kamień jest największą stalową konstrukcją mostową w Polsce, która została wykonana w technologii nasuwania podłużnego.

 

SAM_3184 DSC_0228 IMG_0832 Zdjęcie-0173 Zdjęcie-0181 IMG_0515 IMG_0766 IMG_0551 IMG_0534 Zdjęcie-0195 IMG_0518 IMG_0744 IMG_0766 IMG_0796 IMG_0803 IMG_0832 IMG_0849 IMG_0861 Kopia IMG_0796 Zdjęcie-0173 Zdjęcie-0209 Zdjęcie-0195 Zdjęcie-0188 Zdjęcie-0183 Zdjęcie-0181

LOKALIZACJA: woj. Lubelskie (Kamień – Gmina Łaziska) / woj. Mazowieckie (Kolona Nadwiślańska – Gmina Solec n. Wisłą),
GENERALNY WYKONAWCA: Konsorcjum firm ENERGOPOL SZCZECIN S.A. – GOTOWSKI BKiP Sp. z o.o.
REALIZACJA: 12.2013 – 11.2014
PRODUKT: Technologia Budowy – Nasuwanie Podłużne, Łożyska garnkowe
4 Styczeń 2016:

Dostawa specjalistycznego sprzętu oraz wykonanie operacji podnoszenia 2 segmentów stalowych konstrukcji mostu przez rz. Wisłę.
Masa każdego z podnoszonych segmentów wynosiła ok. 900 ton.

LOKALIZACJA: Połaniec, woj. Świętokrzyskie
GENERALNY WYKONAWCA: PRM MOSTY ŁÓDŹ S.A. / VISTAL / KPRD
ZAMAWIAJĄCY: Świętkrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
REALIZACJA: 2014
PRODUKT: Technologie budowy, Podnoszenie ciężkich elementów

W sierpniu 2014 roku dobiegły końca prace z zakresu firmy Freyssinet Polska, związane z budową estakady E 118 w Dębicy.

Sprężenie obiektu zostało zaprojektowane jako wewnętrzne i zewnętrzne w postaci kabli 31L15

Łączna ilość stali sprężającej 1315,0 [t]

Obiekt zaprojektowano w postaci żelbetowej skrzynki dwukomorowej o schemacie statycznym belki ciągłej.

Konstrukcja została podzielona na trzy sekcje – Estakada A, Most B oraz Estakada C

Estakada A 46 + 5×60 + 47 = 393 [m] – technologia budowy – nasuwanie podłużne

Most B 72 + 120 + 71 = 264 [m] – technologia budowy – betonowanie nawisowe

Estakada C 47 + 10×60 + 46 = 693 [m] – technologia budowy – nasuwanie podłużnedsc05199 TECHNOLOGIE BUDOWY IMG_0492 IMG_0314 IMG_0308

LOKALIZACJA: Dębica. woj. Podkarpackie
GENERALNY WYKONAWCA: Budimex S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA
PRODUKT: System C, nasuwanie podłużne, betonowanie nawisowe

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny Podwykonawca Konsorcjum ENERGOPOL Szczecin S.A. – GOTOWSKI BKiP Sp. z o.o. w zakresie dostawy technologii nasuwania podłużnego dla potrzeb realizacji Inwestycji w miesiącu wrześniu nasunął łącznie ponad 400 metrów konstrukcji stalowej mostu. Operacja nasuwania realizowana była równolegle po obu stronach rzeki Wisły przez dwa niezależne zespoły robocze. Zakres robót Freyssinet obejmuje również montaż want tymczasowego wspomagania nasuwania oraz ich regulację podczas operacji nasuwania.

 

 

IMG_0534 IMG_0551 IMG_0518 IMG_0515

LOKALIZACJA: Kamień (woj. Lubelskie) / Solec n. Wisłą (woj. Mazowieckie)
GENERALNY WYKONAWCA: ENERGO POL Szczecin S.A. / GOTOWSKI BKiP Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
REALIZACJA: 2014
PRODUKT: Nasuwanie podłużne

Dostawa specjalistycznego sprzętu oraz wykonanie operacji podnoszenia 2 segmentów stalowych konstrukcji mostu przez rz. Wisłę. Masa każdego z podnoszonych segmentów wynosiła ok. 900 ton.

 

LOKALIZACJA: Połaniec, woj. Świętokrzyskie

TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcja stalowo – żelbetowa

ZAMAWIAJĄCY: Świętkrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

GENERALNY WYKONAWCA: PRM MOSTY ŁÓDŹ S.A. / VISTAL / KPRD

DATA REALIZACJI: 2014

LOKALIZACJA: Połaniec, woj. Świętokrzyskie
GENERALNY WYKONAWCA: PRM Mosty Łódź S.A. / Vistal / KPRD
ZAMAWIAJĄCY: Świętkrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
REALIZACJA: 2014
PRODUKT: Podnoszenie ciężkich elementów

Współpraca przy opracpowaniu Projektu Technologicznego, dostawa specjalistycznego sprzętu oraz wykonanie przesunięcia poprzecznego Wiaduktu WK-3 w docelowe położenie. Masa wiaduktu ok. 9.000 ton.

LOKALIZACJA: Łódź, woj. Łódzkie
GENERALNY WYKONAWCA: PRM MOSTY ŁÓDŹ S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
REALIZACJA: 2013
PRODUKT: Przesuwanie konstrukcji

Opracowanie projektu technologicznego, dostawa specjalistycznego sprzętu oraz wykonanie przesunięcia konstrukcji tunelu drogowego o masie ok. 10.000 ton w docelowe miejsce.

LOKALIZACJA: Warszawa, woj. Mazowieckie
GENERALNY WYKONAWCA: Strabag Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
REALIZACJA: 2012
PRODUKT: Autoripage

Dostawa specjalistycznego sprzętu oraz wykonanie operacji podnoszenia segmentów stalowych konstrukcji mostu przez rz. Wisłę.

LOKALIZACJA: Warszawa, woj. Mazowieckie
GENERALNY WYKONAWCA: Vistal Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
REALIZACJA: 2012
PRODUKT: Podnoszenie ciężkich elementów

Dostawa materiałów, wykonanie sprężenia ustrojów nośnych estakady nad torami PKP oraz wykonanie nasuwania podłużnego konstrukcji ustrojów nośnych. Łączna długość nasuniętej konstrukcji (dla dwóch jezdni łącznie) to blisko 460 m.

LOKALIZACJA: Warszawa, woj. Mazowieckie
GENERALNY WYKONAWCA: Strabag Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
REALIZACJA: 2012
PRODUKT: System sprężenia typu C / Nasuwanie podłużne konstrukcji

Opracowanie projektu technologicznego budowy. Dostawa materiałów, wykonanie sprężenia, wykonanie podwieszenia oraz wykonanie nasuwania podłużnego konstrukcji ustrojów nośnych. Łączna długość nasuniętej konstrukcji (dla dwóch jezdni łącznie) to 2200 m.

LOKALIZACJA: Wrocław, woj. Dolnośląskie
GENERALNY WYKONAWCA: Mostostal Warszawa S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział we Wrocławiu
REALIZACJA: 2009-2011
PRODUKT: System sprężenia typu C / System podwieszenia HD / Nasuwanie podłużne konstrukcji