Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny Podwykonawca Konsorcjum ENERGOPOL Szczecin S.A. – GOTOWSKI BKiP Sp. z o.o. w zakresie dostawy technologii nasuwania podłużnego dla potrzeb realizacji Inwestycji w miesiącu wrześniu nasunął łącznie ponad 400 metrów konstrukcji stalowej mostu. Operacja nasuwania realizowana była równolegle po obu stronach rzeki Wisły przez dwa niezależne zespoły robocze. Zakres robót Freyssinet obejmuje również montaż want tymczasowego wspomagania nasuwania oraz ich regulację podczas operacji nasuwania.

W najbliższym czasie planowane jest wykonanie kolejnych operacji nasuwania.

LOKALIZACJA: Kamień (woj. Lubelskie) / Solec n. Wisłą (woj. Mazowieckie)

TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcja stalowa

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

GENERALNY WYKONAWCA: ENERGOPOL Szczecin S.A. / GOTOWSKI BKiP Sp. z o.o.

DATA REALIZACJI: 2014

 

IMG_0518 IMG_0534 IMG_0551

Możliwość komentowania jest wyłączona.