Taśmy uszczelniające FREYTECH

Podwieszanie konstrukcji

Sprężenie

Technologie budowy

Wyposażenie mostów

Łożyska

Dylatacje mostowe

Taśmy uszczelniające FREYTECH

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Techspan

Taśmy uszczelniające FREYTECH
Taśmy FREYTECH są przeznaczone w inżynierii komunikacyjnej do uszczelniania poziomych lub pionowych szczelin dylatacyjnych i przerw roboczych w budowlach betonowych, min.: w pomostach, w ścianach oraz w płytach obiektów mostowych.

Szczegółowe charakterystyki taśm opisano w Aprobacie Technicznej.