Full Heights Panel

Podwieszanie konstrukcji

Spręzenie

Technologie budowy

Wyposażenie mostów

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Produkty

TerraClass

TerraPlus

TerraTrel

Full Heights Panel

Zastosowanie

Techspan

Full Heights Panel
Panele pełnej wysokości mogą – jako element okładzinowy – wchodzić w skład systemu konstrukcji z gruntu zbrojonego firmy Freyssinet lub też stanowić odrębny element okładzinowy dla ścian szczelnych lub szczelinowych.

Są to elementy żelbetowe nawiązujące kształtem do standardowego panela okładzinowego systemu TerraClass. Elementy te mają grubość 17cm a ich wysokość dochodzi do 6m. Dla wysokich ścian przekraczających tę barierę możliwe jest projektowanie elementów w układzie piętrowym. Panele pełnej wysokości kotwione są do gzymsu monolitycznego przy pomocy zestawu 3 kotew chemicznych.