Reprofilacja elementów betonowych

Wzmacnianie konstrukcji dachu

Reprofilacja elementów betonowych

Naprawa i wzmocnienie zbiorników i silosów

Naprawa i wzmocnienie stropów oraz elementów murowych

Naprawa infrastruktury mostowej, drogowej i kolejowej

Reprofilacja elementów betonowych
Wszelkie naruszenie konstrukcji betonowej, szczególnie w przypadku żelbetu jest niebezpieczne dla całego budynku. Może mieć ono bezpośredni wpływ na trwałość danego obiektu, dlatego też wymaga szybkiej i sprawnej naprawy. Renowacja betonu i żelbetu to złożone zagadnienie, a sposób i materiały użyte do jego wykonania zależą w dużej mierze od konstrukcji naprawianego elementu. Najczęściej zabieg renowacji lub naprawy betonu dotyczy posadzek, elementów konstrukcyjnych, wsporników żelbetowych oraz innych elementów konstrukcyjnych budynku. Przeprowadza się też wyrównywanie płaszczyzn betonowych.