Południowa Obwodnica Warszawy

Zaprojektowanie, dostarczenie i wbudowanie paneli Freyssisol dla zadania „C” Południowej Obwodnicy Warszawy We wrześniu  2019 r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wytworzeniem, dostawą  i montażem elementów systemu ścian oporowych w technologii konstrukcji z gruntu zbrojonego Freyssisol oraz wbudowanie zasypki w obrębie zbrojenia gruntu wraz z zagęszczeniem. W ramach podpisanej umowy … Czytaj dalej Południowa Obwodnica Warszawy