Już od lipca bieżącego roku trwają prace w Łodzi. Freysinet Polska w ramach zadania „Wzmocnienie dźwigarów kablobetonowych KBOS-24 ponad nawami „A” i „B” istniejącego budynku spawalni fabryki Hitachi Energy oddział w Łodzi” właśnie montuje konstrukcję stalową.

Zakres prac jaki został zlecony obejmuje przezde wszystkim wykonanie dokumentacji projektowej tj. Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego. Następnie, po zatwierdzeniu projektu, Freyssinet Polska, zgodnie z umową, jest zobowiązany do dostarczenia i zamontowania konstrukcji oporowych stalowych.

W kolejnym etapie, główny wykonawca FP,  dostarczy materiał i wykona sprężenie zewnętrzne istniejących dźwigarów w systemie C FREYSSINET.

Zakończenie prac przewidziane jest na początek drugiego kwartału 2023 roku.

Inwestor: Hitachi Energy Poland Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: Freyssinet Polska Sp. z o.o.

Termin realizacji: 12.07.2022  do 31.04.2023