Dostawa materiałów, opracowanie projektu wzmocnienia oraz wykonanie wzmocnienia skrajnych belek wiaduktu nad Drogą S-8. Wzmocnienie zostało zrealizowane z wykorzystaniem systemu prętów sprężających typu Freyssibar

Możliwość komentowania jest wyłączona.