W kwietniu 2014 r w północnej części Krakowa rozpoczęto przebudowę starego wiaduktu kolejowego przechodzącego nad ul Opolską oraz rzeczką Białuchą. Wiadukt jest częścią ruchliwej trasy kolejowej nr 8 Kraków – Warszawa.

Wiadukt w części drogowej zaprojektowany jest jako układ belkowo – płytowy, natomiast dla łukowego przęsła nurtowego nad rzeczką Białuchą oraz ciągiem pieszo – rowerowym wybrano technologię Techspan.

Konstrukcja z prefabrykatów łukowych TechSpan: rozpiętość w świetle B=14,336m, wyniosłość w świetle H=3,580m, grubość elementu e=0,300m.

Możliwość komentowania jest wyłączona.