W sierpniu 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia łącznie 10 wiaduktów drogowych (WD-1, WD-2, WD-3, WD-8, WD-9, WD-10, WD-11, WD-12, WD-14 oraz WD-15) nad realizowana Drogą S-7 w ramach przedmiotowej Inwestycji.

W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:

– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających 19C15 – 280 kpl, stal sprężająca w ilości ok. 180 ton netto, osłony kabli sprężających – ok.  7.900 mb)

– wykonanie robót związanych z montażem splotów stali sprężającej, sprężeniem oraz iniekcją kanałów kablowych po wykonaniu sprężenia

Możliwość komentowania jest wyłączona.