Dostawa cięgien prętowych oraz podwieszenia wiaduktu przy pomocy 48 szt. wieszaków prętowych o średnicy nominalnej 60mm.

Wiadukt został zaprojektowany jako konstrukcja jednojezdniowa, łukowa o rozpiętości 76,00m. Pomost stanowi konstrukcja zespolona (stalowe dźwigary pokryte żelbetową płytą). Łuk wykonano ze stali. Podwieszenie pomostu do łuku zostało zaprojektowane w postaci 48 cięgien prętowych zlokalizowanych po obu stronach jezdni (24 szt. cięgien po każdej stronie).

Możliwość komentowania jest wyłączona.