Lokalizacja: Wrocław
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: Gmina Wrocław
Generalny wykonawca: KARMAR S.A.
Data realizacji: 2011
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 700 m²

Możliwość komentowania jest wyłączona.