Lokalizacja: Sośnica
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: J&P AVAX
Data realizacji: 2009
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraTrell utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 1000 m2

Możliwość komentowania jest wyłączona.