Dostawa cięgien prętowych oraz podwieszenia wiaduktu przy pomocy 84 szt. wieszaków prętowych o średnicy nominalnej 52mm.

Wiadukt został zaprojektowany jako konstrukcja jednojezdniowa, łukowa o rozpiętości 65,00m. Pomost stanowi żelbetowa sprężona podłużnie płyta. Łuk wykonano ze stali. Podwieszenie pomostu do łuku zostało zaprojektowane w postaci 84 cięgien prętowych zlokalizowanych po obu stronach jezdni (44 szt. cięgien po każdej stronie).

Możliwość komentowania jest wyłączona.