Lokalizacja: Mogilno
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GGKiA
Generalny wykonawca: Gotowski Sp. z o.o
Data realizacji: 2011
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 250 m²

Możliwość komentowania jest wyłączona.