Dostawa cięgien prętowych oraz wykonanie podwieszenia mostu przy pomocy 44 szt. wieszaków prętowych o średnicach nominalnych 40 i 50mm.

Wiadukt został zaprojektowany jako konstrukcja jednojezdniowa, łukowa o rozpiętości 80,00m. Pomost stanowi żelbetowa sprężona podłużnie płyta. Łuk wykonano ze stali. Podwieszenie pomostu do łuku zostało zaprojektowane w postaci 44 cięgien prętowych zlokalizowanych po obu stronach jezdni (22 szt. cięgien po każdej stronie).

Możliwość komentowania jest wyłączona.