Budowa drogi publicznej DTŚ Katowice Gliwice część zachód do granicy z miastem Gliwice do węzła De Gaulle’a w Zabrzu od km 8+119,85 do km 11+075 (odcinki Z3, Z4 w Zabrzu).

Możliwość komentowania jest wyłączona.