Lokalizacja: Skarżysko Kamienna
Typ konstrukcji: Przyczółki i ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Mota Engil S.A.
Data realizacji: 2009 – 2010
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass i TerraTrell utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 2000 m2

Możliwość komentowania jest wyłączona.