Dostawa materiałów, opracowanie projektu wzmocnienia oraz wykonanie wzmocnienia skrajnych belek wiaduktu nad Drogą S-8. Wzmocnienie zostało zrealizowane z wykorzystaniem systemu prętów sprężających typu Freyssibar

ZAMAWIAJĄCY: GDKiA Oddział w Łodzi
REALIZACJA: II kwartał 2012 roku

Wykonanie sprężenia filarów podpierających zadaszenie Stacji Poboru Opłat na SPO Kowal, SPO Sójki, SPO Odolion, SPO Brzezie, SPO Pikutkowo

ZAMAWIAJĄCY: INŻYNIERIA POLSKA Sp. z o.o. / SRB Polska Sp. z o.o. / SKANSKA S.A.
REALIZACJA: I kwartał 2012 - IV kwartał 2013

Oba obiekty zaprojektowane jako konstrukcje siedmio-przęsłowe (19,50m + 40,00m + 35,00m + 2 x 30,00m + 35,00m + 40,00m + 19,50m) sprężone podłużnie kablami 19C15

ZAMAWIAJĄCY: WARBUD S.A.
REALIZACJA: 2010

Wykonanie doprężenia pomostu Wiaduktu Nr 1 przyczółka północnego

ZAMAWIAJĄCY: HIMMEL i PAPESCH Opole Sp. z o.o.
REALIZACJA: w realizacji

Wykonanie sprężenia głowic filarów podpór pośrednich Estakad E-1 / E-2 oraz Wiaduktów W-1 / W-2 prętami sprężającymi Freyssibar D40

ZAMAWIAJĄCY: STRABAG Sp. z o.o.
REALIZACJA: w realizacji