We wrześniu 2015 roku wykonane zostały roboty związane ze sprężeniem 13 szt. cokołów fundamentów turbin wiatrowych Farmy Wiatrowej w Parsówku.

W ramach realizacji robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– wprowadzenie rewizji do rozwiązań projektowych w zakresie układu kabli sprężających w celu uniknięcia kolizji kabli z instalacjami wchodzącymi do sprężanego elementu.

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (indywidualne bloki oporowe, zakotwienia, stal sprężająca bezprzyczepnościowa, osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu

 

IMG_2951 IMG_3210 IMG_3159 IMG_3015

 

LOKALIZACJA: Województwo Zachodnio-Pomorskie – Parsówek
GENERALNY WYKONAWCA: CJR Polska Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Energa Invest S.A.
REALIZACJA: 09.2015
PRODUKT: Sprężenie obwodowe z zastosowaniem indywidualnego bloku oporowego i pojedynczych zakotwień. Niskotarciowy system sprężania (NSS).

Dostawa materiałów i wykonanie obwodowego sprężenia wzmacniającego konstrukcję żelbetową Akcelatora AC 1.2 na terenie Elektrowni Bełchatów. Sprężenie obwodowe wykonano za pomocą niskotarciowego systemu sprężania z wykorzystaniem zakotwień typu 1X15.

ZAMAWIAJĄCY: PPHU FORMAT S.C.
REALIZACJA: II kwartał 2012 roku

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji Ackelatora poprzez sprężenie 20 cięgien obwodowych z zakotwieniami 1X15

ZAMAWIAJĄCY: P.I.P INKOM
REALIZACJA: 2006

Wykonanie wzmocnienia zbiornika WKF poprzez sprężenie 17 cięgien obwodowych z zakotwieniami 1X15

ZAMAWIAJĄCY: KTS ELPOM S.A.
REALIZACJA: 2006

Wykonanie wzmocnienia cokołów 14 silosów poprzez sprężenie łącznie 42 cięgien obwodowych z zakotwieniami 1X15

ZAMAWIAJĄCY: SOBET Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2006

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji silosu poprzez sprężenie 16 cięgien obwodowych z zakotwieniami 1X15

ZAMAWIAJĄCY: BIKO Serwis S. J.
REALIZACJA: 2007

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji żelbetowej zbiornika poprzez sprężenie łącznie 160 cięgien obwodowych (na powierzchni walcowej oraz stożkowej) z zakotwieniami 1X15 oraz 3C15

ZAMAWIAJĄCY: Binż S.A.
REALIZACJA: 2000

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji silosu poprzez sprężenie 8 cięgien obwodowych z zakotwieniami 1X15

ZAMAWIAJĄCY: ZURIP S.A.
REALIZACJA: 2009

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji Ackelatora poprzez sprężenie 20 cięgien obwodowych z zakotwieniami 1X15

ZAMAWIAJĄCY: Binż S.A.
REALIZACJA: 2010