Wykonanie sprężenia głowic filarów podpór pośrednich Estakad E-1 / E-2 oraz Wiaduktów W-1 / W-2 prętami sprężającymi Freyssibar D40

ZAMAWIAJĄCY: STRABAG Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2010

Wykonanie doprężenia pomostu Wiaduktu Nr 1 przyczółka północnego

ZAMAWIAJĄCY: HIMMEL i PAPESCH Opole Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2010

Wykonanie podwieszenia wiaduktu WD-10 nad obwodnicą przy pomocy 84 wieszaków prętowych o średnicy nominalnej 52mm. Konstrukcja wiaduktu łukowa (rozpiętość 65,00m) stalowo-żelbetowa z jazdą dołem.

ZAMAWIAJĄCY: STRABAG Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2010

Konstrukcja silosu żelbetowa o wysokości 34,1m i średnicy wewn. 45,00m. Wykonane obwodowe sprężenie wewnętrzne w systemie C przy pomocy 73 kabli sprężających typu 4C15 oraz 7C17.

ZAMAWIAJĄCY: CHEMADEX S.A.
REALIZACJA: 2010

Konstrukcja żelbetowa dwujezdniowa trzy-przęsłowa ciągła (42,00m + 56,00m + 42,00m) sprężona podłużnie kablami typu 19C15 (Łącznie wbudowano ok. 180 ton stali sprężającej).

ZAMAWIAJĄCY: BUDIMEX - DROMEX S.A.
REALIZACJA: 2009 - 2010