Wykonanie sprężenia podłużnego wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Nowolazurowej. Sprężenie (w postaci kabli wewnętrznych) obiektu zrealizowane z wykorzystaniem kabli sprężających typu 19C15. Łączna ilość stali sprężającej wynosi ok. 232,79 tony. W ramach realizacji obiektu Freyssinet Polska był odpowiedzialny również za wykonanie operacji nasuwania podłużnego.

Obiekt został zaprojektowany jako dwu-jezdniowa, żelbetowa 9-przęsłowa, ciągła konstrukcja o przekroju belkowo-płytowym o rozpiętościach przęseł 23,00m + 4 x 25,00m + 27,00m + 20,00m +25,00m + 24,00 m = 219,00m. Sprężenie obiektu wykonane zostało w postaci kabli wewnętrznych. Obiekt został zaprojektowany do realizacji w technologii nasuwania podłużnego.

LOKALIZACJA: Warszawa, woj. Mazowieckie
GENERALNY WYKONAWCA: Strabag Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
REALIZACJA: 2012
PRODUKT: System sprężenia typu C

Wykonanie sprężenia podłużnego 5 szt. wiaduktów drogowych (WN-22, WN-25, WN-26, WN-27, WN-28) w ciągu Drogi S-5 lub przeprowadzających drogi lokalne nad Drogą S-5. Sprężenie obiektuów zrealizowano z wykorzystaniem kabli sprężających typów 19C15 oraz 24-25C15. Łączna ilość stali sprężającej wynosi ok. 86,32 tony.

Obiekty zostały zaprojektowane jako standardowe konstrukcje żelbetowe belkowo – płytowe.

LOKALIZACJA: Kostrzyn, woj. Wielkopolskie
GENERALNY WYKONAWCA: Warbud S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział w Poznaniu
REALIZACJA: 2012
PRODUKT: System sprężenia typu C

Wykonanie sprężenia podłużnego 2 szt. wiaduktów drogowych (WD-13 oraz WD-17) nad Drogą S-8. Sprężenie obiektuów zrealizowano z wykorzystaniem kabli sprężających typów 19C15 oraz 20-22C15. Łączna ilość stali sprężającej wynosi ok. 95 ton.

Obiekty zostały zaprojektowane jako standardowe konstrukcje żelbetowe belkowo – płytowe.

LOKALIZACJA: Oleśnica, woj. Dolnośląskie
GENERALNY WYKONAWCA: Skanska S.A. / Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział we Wrocławiu
REALIZACJA: 2012
PRODUKT: System sprężenia typu C

Wykonanie sprężenia podłużnego i poprzecznego łącznie 11 obiektów inżynierskich (WD-1, WD-2, WD-4, WD-5, WD-5a, WD-7, Most M-1, Łącznice Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4) realizowanych w ramach inwestycji. Sprężenie obiektów zostało zrealizowane z wykorzystaniem kabli sprężających systemu C Freyssinet typów 13C15,  19C15, 25C15. Łączna ilość wbudowanej stali sprężającej wynosi ok. 470 ton.

Obiekty zostały zaprojektowane jako konstrukcje żelbetowe belkowo – płytowe, łukowe z żelbetowym pomostem, żelbetowe skrzynkowe, płytowe.

LOKALIZACJA: Gdańsk, woj. Pomorskie
GENERALNY WYKONAWCA: BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. (obecnie BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A.)
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział w Gdańsku
REALIZACJA: 2012
PRODUKT: System sprężenia typu C

Wykonanie sprężenia podłużnego i poprzecznego łącznie 6 obiektów inżynierskich (WD-247, WD-248, WD-249, WD-249A, WD-250, WD-252) realizowanych w ramach inwestycji. Sprężenie obiektów zostało zrealizowane z wykorzystaniem kabli sprężających systemu C Freyssinet. Łączna ilość wbudowanej stali sprężającej wynosi ok. 470 ton.

Obiekty zostały zaprojektowane jako standardowe konstrukcje żelbetowe belkowo – płytowe. Jedynie obiekt WD-249 został zaprojektowany jako konstrukcja typu extradosed, z częścią kabli sprężających wyprowadzonych poza przekrój żelbetowy konstrukcji.

LOKALIZACJA: woj. Łódzkie - woj. Mazowieckie
GENERALNY WYKONAWCA: Warbud S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział w Warszawie / Oddział w Łodzi
REALIZACJA: 2012
PRODUKT: System sprężenia typu C

Wykonanie sprężenia podłużnego łącznie 4 obiektów inżynierskich (100.881, 102.598, 104.462, 106.348) realizowanych w ramach inwestycji. Sprężenie obiektów zostało zrealizowane z wykorzystaniem kabli sprężających systemu C typów 13C15 oraz 19C15. Łączna ilość wbudowanej stali sprężającej wynosi ok. 36,1 tony.

Obiekty zostały zaprojektowane w postaci półprefabrykatów (sprężone dźwigary w zakładzie prefabrykacji z wykorzystaniem systemu C), które zostały zmontowane na placu budowy i następnie dodatkowo sprężone.

LOKALIZACJA: Ciechanów, woj. Mazowieckie
GENERALNY WYKONAWCA: Strabag Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: PLK S.A.
REALIZACJA: 2012
PRODUKT: System sprężenia typu C

Wykonanie sprężenia podłużnego oraz poprzecznego estakady w ciągu ul. Jasnogórskiej. Sprężenie estakady wykonano w postaci podłużnych kabli sprężających typów 19C15, 14C15 oraz w postaci poprzecznych kabli sprężających (płytę pomostu) bez przyczepności typu 4F15. Łączna ilość stali sprężającej wbudowana w obiekt wynosi ok. 50 ton.

Obiekt został zaprojektowany jako czteroprzęsłowa ciągła konstrukcja belkowo – płytowa o rozpiętościach teoretycznych przęseł 21,00m + 2 x 30,00m + 21,00m = 102m.

LOKALIZACJA: Kraków, woj. Małopolskie
GENERALNY WYKONAWCA: Intop Warszawa Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Miasto Kraków
REALIZACJA: 2013
PRODUKT: System sprężenia typu C oraz F

Wykonanie sprężenia podłużnego obiektów: WD-247, WD-248, WD-249, WD-249A, WD-250, WD-252 oraz sprężenia typu extradosed wiaduktu WD-249A. Sprężenie podłużne wykonano kablami sprężającymi typów 15L15,7, 19L15,7, 22L15,7 oraz 27L15,7. Długości kabli wynosiły od 61 do 96 m. Łączny ciężar stali sprężającej netto to 120,4 t. Sprężenie typu extradosed wiaduktu WD-249A wykonano kablami typów 19L15,7 oraz 27L15,7, o długości ok. 62 m, ze stali z indywidualnym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Łączny ciężar stali netto kabli typu extradosed to 15,8 t. Pełna dokumentacja projektowa w aktach tematu.

ZAMAWIAJĄCY: WARBUD S.A.

Wykonanie sprężenia podłużnego oraz podwieszenia (sprężenia typu extradosed) Mostu M-1 przez rz. Motławę. Most zaprojektowany jako trzyprzęsłowa konstrukcja z podwieszeniem typu extradosed. Pomost dwudźwigarowy sprężony. Sprężenie centryczne zrealizowane w postaci kabli 13C15 oraz 19C15. Sprężenie ekscentryczne kable 7C15 i 27C15. Podwieszenie zrealizowane w postaci 112 szt. 48 splotowych want o długości od 12 do 70m.

ZAMAWIAJĄCY: BULFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. (obecnie BILFINGER IFRASTRUCTURE S.A.)
REALIZACJA: IV kwartał 2011 - II kwartał 2012

Wykonanie sprężenia podłużnego obiektów WD-1, WD-2, WD-4, WD-5, WD-5a, WD-7, M-1 oraz  Łącznic: L-1, L-2, L-3, L-4. Sprężenie wykonano kablami sprężającymi typów 7L15,7, 13L15,7, 19L15,7, 22L15,7, 25L15,7 oraz 27L15,7. Długości kabli wynosiły od 17 do 144 m. Łączny ciężar stali sprężającej to 450,5 t dla mostu M-1 oraz 536,5 t dla pozostałych obiektów.

ZAMAWIAJĄCY: BULFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A. (obecnie BILFINGER IFRASTRUCTURE S.A.)