Zakończona została realizacja robót związanych ze sprężeniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich WA-264, WD-266, WD-267 oraz WD-269 w ramach realizacji w/w inwestycji.

W ramach realizacji robót Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typów: 12-13C15, 22C15, 25C15, 27C15 stal sprężająca, osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu

 

LOKALIZACJA: Województwo Łódzkie

TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcje żelbetowe, belkowo – płytowe sprężone podłużnie

INWESTOR: GDDKiA Oddział w Łodzi

GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: MOTA ENGIL Central Europe S.A. / BUDREX – KOBI Sp. z o.o.

REALIZACJA: 03-06.2015

PRODUKT: System sprężania C

LOKALIZACJA: Województwo Łódzkie
GENERALNY WYKONAWCA: MOTA ENGIL Central Europe S.A. / BUDREX - KOBI Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział w Łodzi
REALIZACJA: 03-06.2015
PRODUKT: System sprężania C

W ostatnich dniach grudnia 2014r. zakończone zostały prace związane z wykonaniem.

 

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres robót:

– dostawa materiałów oraz wykonanie sprężenia podłużnego ustroju nośnego kładki

 

Kładka stanowi bardzo ciekawy pod względem architektonicznym obiekt, którego realizacja pomimo niezbyt dużych gabarytów stanowiła nie lada wyzwanie inżynierskie z uwagi na technologię budowy (zakładającą m.in. wykonanie wielkogabarytowych belek nośnych kładki – o długości 47 metrów – obok jednego z przyczółków i późniejsze ustawienie ich na podporach z wykorzystaniem dźwigów samojezdnych).

 

Wizualizacja kładki została przedstawiona na poniższych fotografiach zaczerpniętych z Jaworznickiego Portalu Społecznościowego – www.jaw.pl

 

Zdjecie_1 Zdjecie_2 20141229_074100 20141230_152851 20150120_114242 20150120_114251

 

Poniżej przedstawiamy również link do strony www z filmem Generalnego Wykonawcy przedstawiającym roboty związane z montażem belek na podporach.

 

https://www.youtube.com/watch?v=k7Nnd9q4umY

LOKALIZACJA: Województwo Śląskie – Jaworzno
GENERALNY WYKONAWCA: PW BANIMEX Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Jaworzno
REALIZACJA: 2015
PRODUKT: System sprężenia typu C

W dniach 17-18.10.2014r. oddano do ruchu, po przebudowie, północną jezdnię Mostu 2T (Most im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego). Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca robót w ramach swojego zakresu robót wykonał następujące roboty:
– wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej obiektu poprzez zewnętrzne sprężenie bezprzyczepnościowe,
– wykonanie sprężenia wewnętrznego płyt górnych żelbetowych przyczółków,
– wymianę 16 szt. łożysk stalowych na łożyska garnkowe wraz z przebudową ciosów podłożyskowych,
– wymianę istniejących modułowych urządzeń dylatacyjnych na dylatacje palczaste
– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu przez wykonanie nowych powłok malarskich,
– dostawę paneli z gruntu zbrojonego

Obecnie Freyssinet Polska Sp. z o.o. prowadzi już roboty na jedni południowej Mostu 2T.

 

 

DSC_0215 DSC_0234 SAM_3219 DSC_0227 DSC_0224 DSC_0217

LOKALIZACJA: Warszawa, woj. Mazowieckie,
GENERALNY WYKONAWCA: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział Warszawa,
REALIZACJA: 09.2013 – 10.2014
PRODUKT: System C, Łożyska garnkowe, Powłoki antykorozyjne

W sierpniu 2014 roku dobiegły końca prace z zakresu firmy Freyssinet Polska, związane z budową estakady E 118 w Dębicy.

Sprężenie obiektu zostało zaprojektowane jako wewnętrzne i zewnętrzne w postaci kabli 31L15

Łączna ilość stali sprężającej 1315,0 [t]

Obiekt zaprojektowano w postaci żelbetowej skrzynki dwukomorowej o schemacie statycznym belki ciągłej.

Konstrukcja została podzielona na trzy sekcje – Estakada A, Most B oraz Estakada C

Estakada A 46 + 5×60 + 47 = 393 [m] – technologia budowy – nasuwanie podłużne

Most B 72 + 120 + 71 = 264 [m] – technologia budowy – betonowanie nawisowe

Estakada C 47 + 10×60 + 46 = 693 [m] – technologia budowy – nasuwanie podłużnedsc05199 TECHNOLOGIE BUDOWY IMG_0492 IMG_0314 IMG_0308

LOKALIZACJA: Dębica. woj. Podkarpackie
GENERALNY WYKONAWCA: Budimex S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA
PRODUKT: System C, nasuwanie podłużne, betonowanie nawisowe

Wykonanie sprężenia podłużnego mostu przez rz. Wartę w m. Rychłocice.

Sprężenie obiektów zostało zrealizowane z wykorzystaniem kabli sprężających systemu C Freyssinet typu 27C15.
Łączna ilość wbudowanej stali sprężającej wynosi ok. 42 ton.

Obiekt został zaprojektowany jako 3-przęsłowa ciągła belkowo płytowa konstrukcja
o rozpiętości przęseł 28,50m + 36,00m + 28,50m = 93,00m

 

LOKALIZACJA: Rychłocice, woj. Łódzkie

TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcja żelbetowa

INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

ZLECENIODAWCA: BERGER BAU POLSKA S.A.

DATA REALIZACJI: 2014

PRODUKT: System sprężenia typu C

Opracowanie Projektu Technologicznego realizacji Estakad E-1 oraz E-2. Wykonanie sprężenia podłużnego konstrukcji z wykorzystaniem kabli typu 25C15. Łączna ilość wbudowanej stali sprężającej wynosi ok. 130 ton.

W ramach realizacji robót wykonane zostało sprężenie podłużne dwóch Estakad: E-1 oraz E-2. Oba obiekty zostały zaprojektowane jako jedno jezdniowe żelbetowe ciągłe konstrukcje o przekroju skrzynkowym sprężone podłużnie. Obiekty realizowane był etapowo, zaś kable sprężające zostały uciąglone z wykorzystaniem systemowych łączników CC systemu Freyssinet .

LOKALIZACJA: Warszawa
GENERALNY WYKONAWCA: Strabag Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
REALIZACJA: 2010-2011
PRODUKT: System sprężenia typu C

Wykonanie sprężenia podłużnego łącznie 3 obiektów inżynierskich (M-11, M-12, MS-5). Obiekty sprężone kablami typów 19C15 oraz 25C17. Łączna ilość wbudowanej stali sprężającej wynosi 310 ton.

Obiekty zostały zaprojektowane jako typowe konstrukcje żelbetowe belkowo – płytowe, wieloprzęsłowe, sprężone podłużnie.

LOKALIZACJA: Rzeszów, woj. Podkarpackie
GENERALNY WYKONAWCA: PRM Mosty Łódź S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział w Rzeszowie
REALIZACJA: 2010-2011
PRODUKT: System sprężenia typu C

Wykonanie sprężenia podłużnego łącznie 11 obiektów inżynierskich (WA-243A, WA-244, WA-244A, WA-244B, WA-244C, WA-244D, WA-244E, WA-244F, WA-244G, WD-245). Obiekty sprężone kablami typów 19C15 oraz 25C17. Łączna ilość wbudowanej stali sprężającej wynosi  623 tony.

Obiekty zostały zaprojektowane jako typowe konstrukcje żelbetowe belkowo – płytowe, wieloprzęsłowe, sprężone podłużnie w ciągu Autostrady, łącznic itp.

LOKALIZACJA: Stryków, woj. Łódzkie
GENERALNY WYKONAWCA: Budimex S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział w Łodzi
REALIZACJA: 2010-2011
PRODUKT: System sprężenia typu C

Wykonanie sprężenia podłużnego mostu autostradowego MA-161. Sprężenie (w postaci kabli wewnętrznych oraz zewnętrznych) obiektu zrealizowane z wykorzystaniem kabli sprężających typu 22C15. Łączna ilość stali sprężającej wynosi ok. 505 ton. W ramach realizacji obiektu Freyssinet Polska był odpowiedzialny również za wykonanie operacji nasuwania podłużnego.

Obiekt został zaprojektowany jako dwujezdniowa, żelbetowa 9-przęsłowa, ciągła konstrukcja o przekroju skrzynkowym o rozpiętościach przęseł 45,00m + 7 x 60,00m + 45,00m = 510,00m. Sprężenie obiektu wykonane zostało w postaci kabli centrycznych (na czas nasuwania) oraz kabli sprężających zewnętrznych (na obciążenia docelowe).

LOKALIZACJA: Rzeszów, woj. Podkarpackie
GENERALNY WYKONAWCA: Mostostal Warszawa S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział w Rzeszowie
REALIZACJA: 2011
PRODUKT: System sprężenia typu C

Wykonanie sprężenia podłużnego mostu na rzece Odrze. Sprężenie obiektu zrealizowane zostało z wykorzystaniem systemu kabli przyczepnościowych Freyssinet C (kable sprężające wewnętrzne i zewnętrzne) typu 19C15. Łączna ilość wbudowanej stali sprężającej wynosi 194,4 tony.

Obiekt został zaprojektowany jako jednojezdniowa, żelbetowa 9-przęsłowa, ciągła konstrukcja o przekroju skrzynkowym o rozpiętościach przęseł 40,00m + 4 x 50,00m + 64,60m + 110,80m + 64,60m + 43,00 m = 523,00m. Sprężenie obiektu wykonane zostało w postaci kabli wewnętrznych i zewnętrznych. Obiekt w części nurtowej został wyboduwany w technologii nawisowej.

LOKALIZACJA: Ciechanów, woj. Dolnośląskie
GENERALNY WYKONAWCA: PRM Mosty Łódź S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
REALIZACJA: 2011
PRODUKT: System sprężenia typu C