Dostawa cięgien prętowych oraz wykonanie podwieszenia mostu przy pomocy 44 szt. wieszaków prętowych o średnicach nominalnych 40 i 50mm.

Wiadukt został zaprojektowany jako konstrukcja jednojezdniowa, łukowa o rozpiętości 80,00m. Pomost stanowi żelbetowa sprężona podłużnie płyta. Łuk wykonano ze stali. Podwieszenie pomostu do łuku zostało zaprojektowane w postaci 44 cięgien prętowych zlokalizowanych po obu stronach jezdni (22 szt. cięgien po każdej stronie).

LOKALIZACJA: Poganice, woj. Pomorskie
GENERALNY WYKONAWCA: PPRM S.A. (Obecnie BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A.)
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział w Gdańsku
REALIZACJA: 2007
PRODUKT: System cięgien prętowych

Dostawa cięgien prętowych oraz podwieszenia wiaduktu przy pomocy 84 szt. wieszaków prętowych o średnicy nominalnej 52mm.

Wiadukt został zaprojektowany jako konstrukcja jednojezdniowa, łukowa o rozpiętości 65,00m. Pomost stanowi żelbetowa sprężona podłużnie płyta. Łuk wykonano ze stali. Podwieszenie pomostu do łuku zostało zaprojektowane w postaci 84 cięgien prętowych zlokalizowanych po obu stronach jezdni (44 szt. cięgien po każdej stronie).

LOKALIZACJA: Mińsk Mazowiecki, woj. Mazowieckie
GENERALNY WYKONAWCA: WPM Mosty S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział w Warszawie / Oddział w Łodzi
REALIZACJA: 2010
PRODUKT: System cięgien prętowych

Dostawa cięgien prętowych oraz podwieszenia wiaduktu przy pomocy 48 szt. wieszaków prętowych o średnicy nominalnej 60mm.

Wiadukt został zaprojektowany jako konstrukcja jednojezdniowa, łukowa o rozpiętości 76,00m. Pomost stanowi konstrukcja zespolona (stalowe dźwigary pokryte żelbetową płytą). Łuk wykonano ze stali. Podwieszenie pomostu do łuku zostało zaprojektowane w postaci 48 cięgien prętowych zlokalizowanych po obu stronach jezdni (24 szt. cięgien po każdej stronie).

LOKALIZACJA: Grodzisk Mazowiecki, woj. Mazowieckie
GENERALNY WYKONAWCA: Eurovia Polska S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
REALIZACJA: 2013
PRODUKT: System cięgien prętowych

Wykonanie sprężenia podłużnego i poprzecznego oraz podwieszenia Mostu na rz. Przemsza w m. Chełmek. Ustrój nośny sprężono kablami podłużnymi typów: 7L15,7 (4 szt.), 19L15,7 (4 szt.) oraz 37L15,7 (4 szt.). Średnia długość kabli podłużnych- 66,2 m. Sprężenie poprzeczne wykonane w postaci 99 kabli sprężających typu 5L15,7, o średniej długości kabli- 13,20 m. Łączny ciężar stali sprężającej netto- 30 ton. Do wykonania podwieszenia zastosowano 13 szt. cięgien prętowych w rozmiarach M85, M95 oraz M100. Pełna dokumentacja projektowa w aktach tematu.

ZAMAWIAJĄCY: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce
REALIZACJA: Marzec-lipiec 2013 r.

Wykonanie podwieszenia wiaduktu WD-10 nad obwodnicą przy pomocy 84 wieszaków prętowych o średnicy nominalnej 52mm. Konstrukcja wiaduktu łukowa (rozpiętość 65,00m) stalowo-żelbetowa z jazdą dołem.

ZAMAWIAJĄCY: STRABAG Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2010

Budowa Wiaduktu nad torami PKP w m. Strzelin w c. Drogi Krajowej Nr 39 w km 17-187

Wykonanie podwieszenia wiaduktu przy pomocy 12 wieszaków prętowych o średnicy nominalnej 68mm. Konstrukcja wiaduktu łukowa (rozpiętość 35,00m) stalowo-żelbetowa z jazdą dołem.

ZAMAWIAJĄCY: 2008
REALIZACJA: 2008

Budowa Obwodnicy Wasilkowa w ciągu Drogi Krajowej Nr 19 – Odcinek Święta Woda – Sochonie

Wykonanie podwieszenia wiaduktu kolejowego WK-3 nad DK-19 przy pomocy 16 wieszaków prętowych o średnicy nominalnej 76mm. Konstrukcja wiaduktu łukowa (rozpiętość 45,00m) stalowo – żelbetowa z jazdą dołem.

ZAMAWIAJĄCY: STRABAG Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2008