Dwie estakady dojazdowe do mostu zaprojektowane sprężone podłużnie kablami systemu C prod. Freyssinet.

Most przez rzekę Dziwnę o konstrukcji łukowej (z jazdą dołem). Sprężenie (ściąg) pomostu kablami typu 37C15.

ZAMAWIAJĄCY: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
REALIZACJA: 2002 - 2003
DO POBRANIA:

Most M-2 przez rzekę Supraśl – konstrukcja łukowa z jazdą dołem podwieszona o rozpiętości 60,00m. Wykonane podwieszenie pomostu do trzech łuków przy pomocy 30 szt. lin zamkniętych o średnicach 50 oraz 70mm.

ZAMAWIAJĄCY: STRABAG Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2009