W ostatnich dniach stycznia 2013 r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył trwające niespełna 14 dni prace montażowe oraz wykończeniowe związane z instalacją systemu podwieszenia ustroju nośnego kładki K1 realizowanej w ramach Inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 728 wraz z budową obwodnicy miasta Końskie”.

 

Kładka została podwieszona za pomocą 10 par want o równoległym układzie splotów. Długość want wynosi od 19,3 m do 66,5 m. Do podwieszenia zastosowano systemowe zakotwienia oraz sploty z indywidualnym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Freyssinet Polska Sp. z o.o. opracował niezbędną Dokumentację Techniczną dla podwieszenia, na podstawie której wykonano roboty. Prace montażowe oraz regulacja sił w wantach odbyły się przy ścisłej współpracy z Projektantem kładki.

ZAMAWIAJĄCY: SILES Sp. z o.o. / PRUiM Gliwice Sp. z o.o.
REALIZACJA: 19 styczeń - 01 luty 2013 r.
PRODUKT: System Podwieszenia H 1000

Ustrój nośny kładki dla pieszych nad DK-3 został zaprojektowany jako ciągły, belkowy o konstrukcji żelbetowej podwieszony za pomocą want do stalowego pylonu. Sprężenie centryczne wykonano czterema kablami typu 12L15 o długości: 2×58,71m i 2×58,38m. Waga stali sprężającej wyniosła 3,45 tony. Przy wykonaniu iniekcji zużyto 1,2 tony cementu CEM I 32,5R. Podwieszenie ustroju nośnego kładki wykonano poprzez zamontowanie i naciągniecie 26 want,  w tym 6 par want przęsłowych i 7 par want odciągowych. Wanty były mocowane do stalowego pylonu mierzącego 21,28 m. wysokości. W skład jednej wanty wchodzą 3 równolegle zamontowane sploty  oraz rura osłonowa HDPE o wymiarach 75×6 (bez żeberka spiralnego) w kolorze RAL 9003 (biały). Do podwieszenia wykorzystano stal o przekroju splotu równym 150mm2 i nośności 279 kN z trójstopniowym systemem zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci ocynkowanych drutów, wosku i indywidualnej osłony HDPE. Łączna ilość stali do wykonania podwieszenia wyniosła 2,9 tony. Po podwieszeniu ustroju nośnego wykonano iniekcję woskową zakotwień biernych i czynnych.

ZAMAWIAJĄCY: BANIMEX Sp. z o.o.
REALIZACJA: II kwartał 2013r
PRODUKT: System Podwieszenia H 1000

Wykonanie podwieszenia pomostu kładki nad ul. Wołoską (rozpiętość przęsła 62,50m) za pomocą 12 want z zastosowaniem zakotwień 4 splotowych systemu H1000

REALIZACJA: 2000

Wiadukt WD-4 nad DK-8 – konstrukcja łukowa z jazdą pośrednią podwieszona o rozpiętości 42,00m. Podwieszenie wykonane za pomocą 12 want z zastosowaniem zakotwień 12-splotowych systemu H1000.

ZAMAWIAJĄCY: STRABAG Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2009