ZAMAWIAJĄCY: PP-W Dromos Sp. J.
REALIZACJA: 2003

Most przez rz. Wilge w m. Garwolin.

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty – Łódź S.A.
REALIZACJA: 2000

Cocefi Project Office Katowice.

ZAMAWIAJĄCY: Bank Śląski S.A.
REALIZACJA: 2000

Galeria Mokotów w Warszawie.

ZAMAWIAJĄCY: WARBUD S.A.
REALIZACJA: 2000

Most przez rz. Kaczawę w Legnicy.

ZAMAWIAJĄCY: Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A.
REALIZACJA: 2000

Obiekt DK 1 w ciągu Drogi Krajowej Nr 7 w m. Tychy.

ZAMAWIAJĄCY: PRInż – Żelbety Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2000

Wiadukt nad ul. Dąbrowskiego w Białymstoku.

ZAMAWIAJĄCY: KPRM – Skanska S.A. o/Prestal
REALIZACJA: 2000

Most przez rz. Drwęcę w Ostródzie.

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Głębokiego Fundowania Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2000

Most Siekierkowski w Warszawie.

ZAMAWIAJĄCY: Mostostal Warszawa S.A.
REALIZACJA: 2000

Most Sucharskiego w Gdańsku.

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Budowy Mostów Sp. z o.o. w Lubartowie
REALIZACJA: 2001