Lokalizacja: Katowice
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: PRInż – Żelbety Sp. z o.o.
Data realizacji: 2003
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 1738 m2

Lokalizacja: Wrocław
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: KPRM Skanska S.A.
Data realizacji: 2003
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 1384 m2

Lokalizacja: Kraków
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Energopol Sp. z o.o.
Data realizacji: 2003
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 914 m2

Lokalizacja: Poznań
Typ konstrukcji: Przyczółki i ściany oporowe
Zamawiający GDDKiA
Generalny wykonawca: WARBUD S.A.
Data realizacji: 2003
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 967 m2

Lokalizacja:
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: PRD Lubartów Sp. z o.o
Data realizacji: 2003
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 119 m2

Lokalizacja: Lublin
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: ZDM
Generalny wykonawca: PRD Lubartów Sp. z o.o.
Data realizacji: 2003
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 120 m2

Lokalizacja: Sochaczew
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: PPRM
Data realizacji: 2004
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 360 m2

Lokalizacja: Okopy
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Mota Engil S.A.
Data realizacji: 2005
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 720 m2

Lokalizacja: A2
Typ konstrukcji: Przyczółki i ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Mota Engil S.A.
Data realizacji: 2005
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia:280 m2

Lokalizacja: Warszawa
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: IKEA
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
Data realizacji: 2005
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 730 m2