Lokalizacja: Kraków
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Polimex Mostostal
Data realizacji: 2009 – 2010
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 4600 m2

Lokalizacja: Opole
Typ konstrukcji: Przyczółki i ściany oporowe
Zamawiający: ZDM
Generalny wykonawca: Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. Data realizacji: 2009-2010
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 2500 m2

Lokalizacja: Mrągowo
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Budimex S. A.
Data realizacji: 2010
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 1000 m2

Lokalizacja: Skarżysko Kamienna
Typ konstrukcji: Przyczółki i ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Mota Engil S.A.
Data realizacji: 2009 – 2010
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass i TerraTrell utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 2000 m2

Lokalizacja: Warszawa
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Warszawa
Generalny wykonawca: Pol – Aqua S.A.
Data realizacji: 2009 – 2010
Produkty: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 3500 m2

Lokalizacja: Kraków
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Generalny wykonawca: Energopol Sp. z o.o
Data realizacji: 2008
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 480 m2

Lokalizacja: Częstochowa
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Mosty Śląsk
Data realizacji: 2008
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia 410 m2

Lokalizacja: Szczecin – Gorzów Wlkp.
Typ konstrukcji: Przyczółki i ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca:
Odcinek 1: Herman Kirchner GmbH, Herman Kirchner Polska Sp. z o.o., Max Bogl GmbH & CO.KG, Energopol Szczecin S.A., Josef Mobius Bau,
Odcinek 2: Budimex Dromex S. A., Odcinek 3: Berger Bau GmbH
Data realizacji: 2008 – 2009
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 7040 m2

Lokalizacja: Chrzanów
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Mosty Chrzanów Sp. z o.o.
Data realizacji: 2009
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 2450 m2

Lokalizacja: Poznań
Typ realizacji: Ściany oporowe
Zamawiający:
Generalny wykonawca: Intetercon Sp. z o.o.
Data realizacji: 2008
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 253 m2