Lokalizacja: Gdańsk
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Generalny wykonawca: MTM S.A.
Data realizacji: 2011
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 890 m²

Lokalizacja: Kock
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Strabag Sp. z o.o.
Data realizacji: 2011
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 970 m²

Lokalizacja: Mogilno
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GGKiA
Generalny wykonawca: Gotowski Sp. z o.o
Data realizacji: 2011
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 250 m²

Lokalizacja: Warszawa
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: ZDT Warszawa
Generalny wykonawca: Intop Warszawa Sp. zo.o.
Data realizacji: 2010-2011
Produkt: Ściany oporowe w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 3700 m²

Lokalizacja: Olsztyn
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Generalny wykonawca: PBDiM DROMO
Data realizacji: 2011
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 1900 m²

Lokalizacja: Wrocław
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: Gmina Wrocław
Generalny wykonawca: Berger Bau Sp. z o.o.
Data realizacji: 2011
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 2000 m²

Lokalizacja: Wrocław
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: Gmina Wrocław
Generalny wykonawca: KARMAR S.A.
Data realizacji: 2011
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 700 m²

Typ konstrukcji: Ściany oporowe, przyczółki mieszane
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Strabag Sp. z o.o.
Data realizacji: 2011
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 7420 m²