Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Miedzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

ZAMAWIAJĄCY: Budimex
REALIZACJA: 2013

Budowa ulicy Nowej Wałowej w Gdańsku etap I podetap I „Mała Pętla” i podetap II „Przedłużenie”.

ZAMAWIAJĄCY: Budimex
REALIZACJA: 2013

Przebudowa torowiska tramwajowego na mostach Solidarności w Bydgoszczy wraz z remontem mostów.

ZAMAWIAJĄCY: Skanska S.A.
REALIZACJA: 2012

S17 odc 2.

ZAMAWIAJĄCY: Budimex

Budowa drogi ekspresowej S8 Węzeł Walichnowy – węzeł Wrocaw A1, odcinek 8.

ZAMAWIAJĄCY: Budimex

A2 Stryków Konotopa odcinek C.

ZAMAWIAJĄCY: Mostostal Warszawa S.A.
REALIZACJA: 2012

Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów- Lublin Piaski: Zadanie nr 2 odcinek węzeł „Bogucin” – węzeł „Dąbrowica” wraz z węzełem, zadanie 2a – granica administracyjna miasta Lublin.

ZAMAWIAJĄCY: Budimex

Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska o długości 6554m – odcinek A-C-F oraz F-L.

ZAMAWIAJĄCY: Radko

Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa na odc. Od ul. Wasilkowej  do ul. Baranowieckiej w Białymstoku.

ZAMAWIAJĄCY: Eurovia

Stryków Konotopa , odcinek C.

ZAMAWIAJĄCY: SMP CZ