Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 22 odc. Czarlin-Elbląg nad linią kolejową PKP w m. Malbork.

ZAMAWIAJĄCY: Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A. o/Gdańsk
REALIZACJA: 2004