W lipcu 2015 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył prace związane z realizacją zadania: „Wykonanie przeglądu cięgien kotwiących pomost do podpór oraz elementów systemu podwieszenia konstrukcji Mostu Solidarności w Płocku”

 

W ramach realizacji robót na obiekcie, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny wykonawca wykonał następujące prace inspekcyjne:

– ocena stanu technicznego i kontrola sił w cięgnach kotwiących pomost na podporach Nr: 1, 2, 5 i 6,

– ocena stanu technicznego łożysk elastomerowych na podporach Nr 1, 2, 5 i 6

– przegląd wybranych elementów systemu podwieszenia (elementy górnych i dolnych zakotwień, tłumiki drgań want, dewiatory splotów)

 

Po zakończeniu wszystkich prac inspekcyjnych opracowany został specjalny raport, który w ramach dokumentacji z wykonanych robót został przekazany Zamawiającemu.

 

LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie – Płock

TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcja stalowa, skrzynkowa, 5 przęsłowa (główne przęsło o rozpiętości 375,00 m), ciągła podwieszona w jednej płaszczyźnie do dwóch pylonów

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT: Freyssinet Polska Sp. z o.o.

REALIZACJA: 03-07.2015

PRODUKT: System podwieszenia HD2000

 

034 059 DSC_0960 DSC_1032 DSC_1085 WP_20150505_010

Możliwość komentowania jest wyłączona.