W czerwcu 2020 r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu wykonał zamówienie pod nazwą: Remont mostu drogowego „Brama Przemyska” przez rzekę San w ciągu drogi krajowej Nr 77 Lipnik-Przemyśl w km 145+723 w Przemyślu w części Mostu Głównego.

Na podstawie ekspertyzy wykonanej w 2019 roku stwierdzono, że na wszystkich łożyskach podpór 3 i 5 występują szczeliny. W związku z potrzebą remontu w lutym 2020 roku zostało ogłoszone zamówienie publiczne dotyczące zakresu robót:

  • wykonanie projektu wykonawczego w zakresie remontu mostu polegającego na zastosowaniu 4 dodatkowych sprężeń zewnętrznych na podporach P3 oraz P5 zapewniających w sposób trwały stałe działanie dodatnich (dociskających) reakcji we wszystkich miejscach podparcia Mostu Głównego (podwieszanego),
  • opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
  • opracowanie przedmiaru robót,
  • uzgodnienie z Projektantem obiektu mostowego rozwiązań projektowych,
  • wykonanie w razie konieczności tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót,
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów do zgłoszenia robót do właściwego organu lub w razie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę,
  • wykonanie robót budowlanych i uporządkowaniu terenu,
  • sporządzenie dokumentacji powykonawczej

Ostatecznie po otwarciu ofert zamawiający zlecił firmie Freyssinet wykonanie systemu zapewniającego docisk na łożyskach na podporach 3 i 5 w każdej fazie eksploatacji.

Zakres robót obejmował zainstalowanie 4 systemów kotwienia elementów konstrukcyjnych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Mocowanie dolnego zakotwienia (czynnego) do podpory zostało zaprojektowane poprzez doprężenie go do powierzchni betonu przy pomocy prętów sprężających typu FREYSSIBAR.

Pręty sprężające zostały osadzone w żelbetowej konstrukcji filara w specjalnie wykonanych otworach.

Mocowanie górnego zakotwienia (biernego) do pasa dolnego dźwigara zostało zaprojektowane jako śrubowe z wykorzystaniem śrub sprężających.

Następnie wykonano montaż splotów wraz z naciągiem hydraulicznym.

Co równie istotne sploty i pręty zostały zabezpieczone przeciw działaniom wandalistycznym poprzez odpowiednio wykonane osłony.

Możliwość komentowania jest wyłączona.