Dr inż. Paweł Hawryszków

Największy system podwieszenia w Polsce zrealizowany –
most Rędziński we Wrocławiu oddany do użytku

W dniu 31 sierpnia 2011 r. został oddany do użytku most Rędziński we Wrocławiu (obiekt MA-21’), wybudowany w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (fot. 1). Most przekracza szeroką przeszkodę – rzekę Odrę oraz dwa sztuczne kanały, służące do żeglugi. Pylon posadowiony jest na naturalnej wyspie rozdzielającej oba cieki wodne. Rozpiętość teoretyczna przęseł podwieszonych wynosi 2 × 256 m, co zapewnia obiektowi drugie miejsce w Polsce pod względem długości podwieszonego przęsła, zaś pierwsze w kategorii podwieszonych mostów betonowych. Most charakteryzuje się największą wysokością pylonu (122 m) spośród obiektów mostowych wybudowanych w Polsce oraz największym systemem podwieszenia – 160 lin podwieszających o łącznej masie około 1500 t (fot. 2).

System podwieszenia (HD2000) został zainstalowany przez firmę Freyssinet Polska w rekordowo szybkim tempie – prace instalacyjne trwały od końca marca do 31 maja 2011 r. W pracach uczestniczyło około 80 robotników fizycznych (fot. 3). Kadra inżynierska kierująca operacjami składała się z Kierownika Projektu (Michał Marusiak), Kierownika Robót (Paweł Hawryszków), czterech Inżynierów Budowy oraz jednego Technika. Plan przewidywał instalację 4 want dziennie przez 4 zespoły instalacyjne, zawieszenie 4 kolejnych rur osłonowych ze splotem referencyjnym przez zespół przygotowawczy (przygotowanie prac na kolejny dzień instalacji) oraz zgrzanie 4 rur osłonowych przez 2 zespoły zgrzewające (przygotowanie materiału na dwa dni przed instalacją splotów standardowych). Harmonogram prac udało się utrzymać do końca instalacji, pomimo zwiększającego się stopnia trudności prac: sukcesywnie zwiększająca się długość instalowanych lin (od 67 m do 266 m) i liczba splotów w linach (od 24 do 48), praca na coraz większej wysokości na pylonie oraz demontaż dźwigów stacjonarnych służących do montażu rur osłonowych.

Most Rędziński we Wrocławiu jest kolejnym obiektem, który został wyposażony w system podwieszenia firmy Freyssinet. Dotychczas wykonane realizacje w Polsce obejmują m.in. most przez rzekę Wisłę w Płocku (największy podwieszony most w Polsce), most przez rzekę Skawę w Zembrzycach, wiadukt w ciągu ul. Obornicka w Poznaniu, wiadukt drogowy A016 (autostrada A-4, Strzelin), wiadukt drogowy A031 (autostrada A-4, Oława) oraz szereg kładek dla pieszych. Spośród międzynarodowych realizacji system Freyssinet został zastosowany m.in. na moście Normandy we Francji, Ting Kau w Hong Kongu, Oresund w Szwecji oraz wiadukcie Millau we Francji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.