Dostawa specjalistycznego sprzętu oraz wykonanie operacji podnoszenia 2 segmentów stalowych konstrukcji mostu przez rz. Wisłę.
Masa każdego z podnoszonych segmentów wynosiła ok. 900 ton.

Możliwość komentowania jest wyłączona.