Opracowanie Projektu Technologicznego realizacji Estakad E-1 oraz E-2. Wykonanie sprężenia podłużnego konstrukcji z wykorzystaniem kabli typu 25C15. Łączna ilość wbudowanej stali sprężającej wynosi ok. 130 ton.

W ramach realizacji robót wykonane zostało sprężenie podłużne dwóch Estakad: E-1 oraz E-2. Oba obiekty zostały zaprojektowane jako jedno jezdniowe żelbetowe ciągłe konstrukcje o przekroju skrzynkowym sprężone podłużnie. Obiekty realizowane był etapowo, zaś kable sprężające zostały uciąglone z wykorzystaniem systemowych łączników CC systemu Freyssinet .

Możliwość komentowania jest wyłączona.