Kontynuacja robót zwiąanych z budową nowych skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów obejmujących drogę rónoległą od km 92,715 do km 93,973; wiadukt drogowy w km 94,006; wiadukt drogowy w km 95,429; wiadukt drogowy w km 108,445; wiadukt kolejowy w km 109,984 – przetarg 2Fa – Modernizacja E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.