Współpraca przy opracpowaniu Projektu Technologicznego, dostawa specjalistycznego sprzętu oraz wykonanie przesunięcia poprzecznego Wiaduktu WK-3 w docelowe położenie. Masa wiaduktu ok. 9.000 ton.

Możliwość komentowania jest wyłączona.