Lokalizacja: Gołdap
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Bilfinger Berger S.A.
Data realizacji: 2009
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 600 m2

Możliwość komentowania jest wyłączona.