Wykonanie sprężenia podłużnego wiaduktów WN-22, WN-25, WN-26, WN-27, WN-2 (kable 19C15, 24/25C15 o łącznej wadze ok. 90 ton) oraz wykonanie podwieszenia wiaduktu drogowego WN-24 nad Drogą S-5. Podwieszenie  wiaduktu WN-24 został zrealizowane z wykorzystaniem systemu HD produkcji Freyssinet. W konstrukcji zastosowane zostały wanty posiadające od 25 do 39 splotów. Długość want wynosiła od 26 do 53 metrów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.