Podwieszenie wykonane za pomocą łącznie 140 par want z wykorzystaniem zakotwień 31, 37 oraz 48 splotowych systemu HD2000.  Łączna ilość stali sprężającej zainstalowana w wantach wynosi ok.. 1500 ton.

Most MA-21 został zaprojektowany jako 2-jezdniowa żelbetowa konstrukcja o przekroju skrzynkowa. Rozpiętości teoretyczne przęseł mostu głównego wynoszą 50,00m + 2 x 256,00m + 50,00 = 612,00m. Konstrukcja dwóch głównych przęseł nurtowych została podwieszona za do dwu-gałęziowego pylonu w kształcie litery H o wysokości ok. 122 m.

Możliwość komentowania jest wyłączona.