Wykonanie sprężenia zewnętrznego w systemie extradosed z wykorzystaniem zakotwień 61 i 75 splotowych systemu HD2000.

Wiadukt WA-244 został zaprojektowany jako 3-jezdniowa żelbetowa belkowo-płytowa, 2-przęsłowa konstrukcja sprężona podłużnie kablami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi typu extradosed. Każdy z wiaduktów przeprowadzających jezdnię (2 jezdnie w ciągu Autostrady A-1 oraz jedna jezdnia w ciągu łącznicy) został spręzony łącznie 6 (po 3 kable na każdy dźwigar) kablami sprężającymi typu extradosed.

Możliwość komentowania jest wyłączona.