Wykonanie sprężenia podłużnego oraz nasuwanie ustroju nośnego wiaduktu nad torami PKP linii Warszawa Poznań (Katowice). Sprężenie konstrukcji wykonane w postaci kabli typu 19C15. Waga stali sprężającej netto – ok. 230 ton. Ilość zakotwień 19C15 ok. 476 szt. Wiadukt został zaprojektowany jako dwu-jezdniowa konstrukcja belkowo-płytowa o całkowitej długości 219,00 m. Nasuwanie zrealizowane zostało poprzez podział konstrukcji na 10 segmentów (dla każdej jezdni) o długości od 15 do 25 metrów

ZAMAWIAJĄCY: STRABAG Sp. z o.o.
REALIZACJA: II - III kwartał 2012 roku