Dostawa materiałów, wykonanie sprężenia ustrojów nośnych estakady nad torami PKP oraz wykonanie nasuwania podłużnego konstrukcji ustrojów nośnych. Łączna długość nasuniętej konstrukcji (dla dwóch jezdni łącznie) to blisko 460 m.

LOKALIZACJA: Warszawa, woj. Mazowieckie
GENERALNY WYKONAWCA: Strabag Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
REALIZACJA: 2012
PRODUKT: System sprężenia typu C / Nasuwanie podłużne konstrukcji

Opracowanie projektu technologicznego budowy. Dostawa materiałów, wykonanie sprężenia, wykonanie podwieszenia oraz wykonanie nasuwania podłużnego konstrukcji ustrojów nośnych. Łączna długość nasuniętej konstrukcji (dla dwóch jezdni łącznie) to 2200 m.

LOKALIZACJA: Wrocław, woj. Dolnośląskie
GENERALNY WYKONAWCA: Mostostal Warszawa S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział we Wrocławiu
REALIZACJA: 2009-2011
PRODUKT: System sprężenia typu C / System podwieszenia HD / Nasuwanie podłużne konstrukcji

Dostawa materiałów, wykonanie sprężenia ustrojów nośnych Mostu MA-161 oraz wykonanie nasuwania podłużnego konstrukcji ustrojów nośnych. Łączna długość nasuniętej konstrukcji (dla dwóch jezdni łącznie) to 1020 m.

LOKALIZACJA: Rzeszów, woj. Podkarpackie
GENERALNY WYKONAWCA: Mostostal Warszawa S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział w Rzeszowie
REALIZACJA: 2011

Opracowanie Projektu Technologicznego, dostawa materiałów, wykonanie sprężenia ustrojów nośnych estakady WA-458 w systemie C (łącznie ok. 3600 ton stali sprężającej) oraz wykonanie nasuwania podłużnego konstrukcji ustrojów nośnych. Łączna długość nasuniętej konstrukcji (dla dwóch jezdni łącznie) to ponad 2900 m.

LOKALIZACJA: Gliwice, woj. Śląskie
GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. / DOPRASTAV S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział w Katowicach
REALIZACJA: 2011
PRODUKT: System sprężenia typu C / Nasuwanie podłużne konstrukcji

Dostawa i obsługa stalowej konstruckji do betonowania nawisowego ustroju nośnego mostu (tzw. bridge – builder / traweler).

LOKALIZACJA: Toruń, woj. Kujawsko - Pomorskie
GENERALNY WYKONAWCA: PPRM S.A. (Obecnie BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A.) / PRM MOSTY ŁÓDŹ S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział w Bydgoszczy
REALIZACJA: 2010
PRODUKT: Betonowanie nawisowe

Dostawa sprzętu oraz wykonanie podniesienia stalowej konstrukcji pomostu roboczego o wadze 250 ton wewnątrz Świątyni na wysokość ponad 30 metrów.

LOKALIZACJA: Warszawa, woj. Mazowieckie
GENERALNY WYKONAWCA: Warbud S.A.
REALIZACJA: 2009
PRODUKT: Podnoszenie ciężkich elementów

Obwodnica Kędzierzyna – Koźla w ciągu Drogi Krajowej Nr 40 wraz z mostem przez rz. Odrę
Dostawa materiałów, wykonanie sprężenia ustroju nośnego w systemie C oraz dostawa i obsługa stalowej konstruckji do betonowania nawisowego ustroju nośnego mostu (tzw. bridge – builder / traweler).

Konstrukcja żelbetowa skrzynkowa pięcio-przęsłowa ciągła (52,50 + 75,00m + 140,00m + 75,00m + 52,50m) wykonana w technologii betonowania wspornikowego. Sprężenie podłużne (montażowe oraz docelowe) z wykorzystaniem kabli sprężających typu 19C15 (Łącznie wbudowano ok. 240 ton stali sprężającej).

 

LOKALIZACJA: Kędzierzyn Koźle, woj. Opolskie
GENERALNY WYKONAWCA: PPRM S.A. / HYDROBUDOWA 6 S.A. (Obecnie BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A.)
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział w Opolu
REALIZACJA: 2009
PRODUKT: System sprężenia typu C / Betonowanie nawisowe

Most przez rz. Warte w Koninie

Opracowanie Projektu Technologicznego, dostawa Materiałów, Wykonanie sprężenia ustrojów nośnych w systemie C i F oraz nasuwania podłużnego Wykonanie Konstrukcji ustrojów nośnych Estakad E-5, E-7, E-8 oraz Mostu M-6.

Przeprawa składa się z czterech obiektów:

Estakada E-8 – (8 x 60,00m) wykonana w technologii nasuwania podłużnego sprężona centrycznie kablami 19C15 oraz docelowo kablami 31C15

Estakada E-7 – (9 x 60,00m) wykonana w technologii nasuwania podłużnego oraz na rusztowaniach stacjonarnych sprężona centrycznie kablami 19C15 oraz docelowo kablami 31C15

Most M-6 typu „extradosed” trzy-przęsłowy ciągły (60,00 m + 80,00 m + 60,00m) o konstrukcji belkowo płytowej wykonany w technologii nasuwania podłużnego (główne belki konstrukcji) sprężony centrycznie kablami 25C15. Sprężenie na mimośrodzie wykonane kablami typu 55C15

Estakada E-5 – (7 x 60,00m + 35,20m) wykonana w technologii nasuwania podłużnego sprężona centrycznie kablami 19C15 oraz docelowo kablami 31C15

LOKALIZACJA: Konin,
Generálny Wykonawca: PPRM S.A. / HYDROBUDOWA 6 S.A. (Obecnie BILFINGER INFRASTRUKTURA S.A.)
ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Koninie
REALIZACJA: 2006-2007

LOKALIZACJA: Konin, woj. Wielkopolskie
GENERALNY WYKONAWCA: PPRM S.A. / HYDROBUDOWA 6 S.A. (Obecnie BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A.)
ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Koninie
REALIZACJA: 2006-2007
PRODUKT: System sprężenia typu C i F / Nasuwanie podłużne konstrukcji

Dostawa specjalistycznego sprzętu oraz wykonanie operacji montażu wspornikowego segmentów stalowych przęseł mostu przez rz. Wisłę.

LOKALIZACJA: Płock, woj. Mazowieckie
GENERALNY WYKONAWCA: PPRM S.A. (Obecnie BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A.) / PRM MOSTY ŁÓDŹ S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Płocku
REALIZACJA: 2005-2006
PRODUKT: System podwieszenia HD / Podnoszenie ciężkich elementów

Wykonanie projektu technologicznego oraz wykonanie operacji przesuwania tunelu drogowego pod torami PKP linii Warszawa – Kunowice z wykorzystaniem opatentowanej metody AUTORIPAGE ®. Tunel o całkowitej wadze ok.. 10.000 ton został wybudowany w całości z boku linii kolejowej (bez konieczności zamykania ruchu kolejowego na czas budowy konstrukcji), a następnie po zamknięciu i demontażu torów (na okres tylko 2 tygodni) tunel został wsunięty w docelowe miejsce.

ZAMAWIAJĄCY: STRABAG Sp. z o.o.
REALIZACJA: II kwartał 2012 roku