Stropy sprężone parkingu wielopoziomowego zewnętrznego.

Projektant: ProjArt. Sp. z o.o.,Freyssinet Polska Sp.z o.o., Mosty Gdańsk Sp. z o.o.; Powierzchnia użytkowa parkingu: 11500 m2; Ilość stali sprężającej: 32000 kg; Ilość zakotwień 1F15: 864 szt.

LOKALIZACJA: Bochnia, ul. Proszowska / ul. Partyzantów
GENERALNY WYKONAWCA: ABM SOLID S.A.
ZAMAWIAJĄCY: CD Locum Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2010
PRODUKT: Stropy sprężone

Budowa Wielofunkcyjnego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno – Handlowego na Stacji Katowice Osobowa wraz z budową dworca kolejowego Katowice Osobowa wraz zagospodarowaniem terenu Placu Szewczyka w Katowicach a także realizowanym opcjonalnie budynkiem biurowym z elementami małej architektury ze zjazdami na drogi publiczne ul. Słowackiego, ul. Dworcowej i ul. Pocztowej wraz z przebudową sieci, w szczególności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej oraz energetycznej oraz polegającej na rozbiórce wszystkich budowli kolidujących z wyżej opisaną budową

Opracowanie projektu sprężenia belek i stropów oraz wykonanie sprężenia. Sprężenie belek wykonano z wykorzystaniem kabli przyczepnościowych w systemie C, zaś sprężenie płyt stropowych wykonano w systemie płaskich kabli przyczepnościowych z wykorzystaniem zakotwień typów 4-5B15

ZAMAWIAJĄCY: STRABAG Sp. z o.o.

Opracowanie projektu stropów sprężonych części nadziemnej wraz z dostawą materiałów i wykonaniem sprężenia konstrukcji stropów. Sprężenie zostało wykonane w systemie płaskich kabli przyczepnościowych typu 4B15 (łącznie ok. 450 szt. zakotwień typu 4B15 + zakotwienia typu G) o wadze netto ok. 35 ton.

ZAMAWIAJĄCY: NOVUM MANAGEMENT
REALIZACJA: I - III kwartał 2013r. (realizacja robót związanych ze sprężeniem)

Opracowanie projektu stropów sprężonych części nadziemnej wraz z dostawą materiałów i wykonaniem sprężenia konstrukcji stropów. Sprężenie zostało wykonane w systemie płaskich kabli przyczepnościowych typu 4B15 (łącznie ok. 750 szt. zakotwień typu 4B15 + zakotwienia typu G) o wadze netto ok. 44 ton.

ZAMAWIAJĄCY: KARMAR S.A.
REALIZACJA: I - III kwartał 2013r. (realizacja robót związanych ze sprężeniem)

Budynek 18 kondygnacyjny o konstrukcji żelbetowej. Wykonanie sprężenia belek stropowych budynku z wykorzystaniem wewnętrznych kabli sprężających typu 7C15

ZAMAWIAJĄCY: HOCHTIEF POLSKA S.A.
REALIZACJA: 2007
DO POBRANIA:

Inwestor: ING Real Estate
Generalny Wykonawca: SKANSKA
Lokalizacja: Warszawa, ul.Złota 59
Belki sprężone

DO POBRANIA:

Inwestor: RAMSAY Sp. z o. o.
Generalny Wykonawca: BUDUS S.A.
Lokalizacja: Oświęcim, ul. Powstańców Śląskich
Kubatura: 119049 m3
Powierzchnia użytkowa: 21853 m2
Ilość stali sprężającej:
Ilość zakotwień 1F15:
Powierzchnia stropów brutto: 12978,51 m2
Czas trwania realizacji: 09.2009r. –12.2009r.

Inwestor: Atlas Estates
Generalny Wykonawca: Hochtief Polska o/Budokor
Projekt stropów sprężonych: Freyssinet Polska
Lokalizacja: Warszawa, ul. Grzybowska 63
Powierzchnia stropów: Wieża A i B 30000m2
Ilość stali sprężającej: 169000kg
Ilość zakotwień 1F15: 14900szt.
Czas trwania realizacji: 04.2009r. –11.2008r.

DO POBRANIA:

Inwestor: Uniwersytet Gdański
Generalny Wykonawca: Allcon S.A.
Lokalizacja: Gdańsk, ul. Bażyńskiego
Kubatura: 45 884 m3
Powierzchnia użytkowa: 7715 m2
Ilość stali sprężającej: 40000kg
Ilość zakotwień 1F15: 3008szt.
Powierzchnia stropów brutto: 10792,46 m2
Czas trwania realizacji: 01.2009r. –

LOKALIZACJA: Poznań, ul.Plac Andersa 3
GENERALNY WYKONAWCA: Hochtief Polska O/Budokor
ZAMAWIAJĄCY: Von der Heyden Group
REALIZACJA: 2005
PRODUKT: Stropy sprężone
DO POBRANIA: