Wykonanie podwieszenia wiaduktu WD-10 nad obwodnicą przy pomocy 84 wieszaków prętowych o średnicy nominalnej 52mm. Konstrukcja wiaduktu łukowa (rozpiętość 65,00m) stalowo-żelbetowa z jazdą dołem.

ZAMAWIAJĄCY: STRABAG Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2010

Konstrukcja silosu żelbetowa o wysokości 34,1m i średnicy wewn. 45,00m. Wykonane obwodowe sprężenie wewnętrzne w systemie C przy pomocy 73 kabli sprężających typu 4C15 oraz 7C17.

ZAMAWIAJĄCY: CHEMADEX S.A.
REALIZACJA: 2010

Konstrukcja żelbetowa dwujezdniowa trzy-przęsłowa ciągła (42,00m + 56,00m + 42,00m) sprężona podłużnie kablami typu 19C15 (Łącznie wbudowano ok. 180 ton stali sprężającej).

ZAMAWIAJĄCY: BUDIMEX - DROMEX S.A.
REALIZACJA: 2009 - 2010

Dwujezdniowa konstrukcja belkowo płytowa pięcio-przęsłowa (33,00m + 3 x 42,00m + 33,00m) sprężona podłużnie za pomocą kabli typów 19C15 z zastosowaniem systemowych łączników kabli typu CC (Łącznie do wbudowania ok. 170 ton stali sprężającej).

ZAMAWIAJĄCY: IMB PODBESKIDZIE Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2011

Konstrukcja dwujezdniowa łącznie 39-przęsłowa (długość całkowita 1663m) skrzynkowa wykonywania w technologii nasuwania podłużnego. Sprężenie wewnętrzne przy pomocy kabli 19C15 (łączna przewidziana ilość stali sprężającej do wbudowania ok. 3600 ton)

ZAMAWIAJĄCY: DOPRASTAV S.A. Odział w Polsce
REALIZACJA: 2011