Na Moście Głównym na rzece San Przemyślu, wybudowanym w ramach Inwestycji pn.: „Budowa Drogi Obwodowej miasta Przemyśla wraz z obiektami inżynierskimi i urządzeniami towarzyszącymi – ETAP I” oddanym do użytku pod koniec 2012 roku nastąpiła awaria łożyska wielokierunkowo – przesuwnego na podporze Nr 3.

Wykonane i zamontowane w sposób wadliwy łożysko zagrażało bezpieczeństwu konstrukcji całego obiektu z uwagi na przenoszenie znacznych sił odrywających, których wartość może wynosić wg danych obliczeniowych nawet do 3100 kN (310 ton).

Generalny Wykonawca Inwestycji – MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. – na skutek braku możliwości współpracy z firmą, która w czasie budowy dostarczyła i zamontowała łożysko, zwrócił się do Freyssinet Polska Sp. z o.o. z prośbą pomoc w opracowaniu koncepcji naprawy (wymiany) uszkodzonego łożyska.

W wyniku podpisanej Umowy Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca podjął się wykonania następującego zakresu prac:

  • wykonanie Dokumentacji Projektowej dla nowego, zmodyfikowanego konstrukcyjnie łożyska,
  • wykonanie Projektu Technologii Robót obejmującego m.in. wykonanie specjalnego tymczasowego kabla doprężającego (mocującego) pomost w miejscu uszkodzonego łożyska na czas prac naprawczych,
  • wykonanie i montaż (naciąg) tymczasowego kabla doprężającego,
  • demontaż wadliwego łożyska,
  • dostawa i montaż nowego łożyska,
  • demontaż tymczasowego kabla doprężającego po zakończeniu prac,
  • wykonanie robót wykończeniowych.

 

2.2 7.2 7.1 6 5.2 5.1 3.2

LOKALIZACJA: Województwo podkarpackie – Przemyśl
GENERALNY WYKONAWCA: ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
REALIZACJA: 09.2015
PRODUKT: Łożysko garnkowe, System sprężenia typu C

W połowie września 2015r. przekazano kierowcom do ruchu wszystkie jezdnie Mostu im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Warszawie – tym samym na 1,5 miesiąca przed terminem umownym, udało się zakończyć prace związane z remontem przeprawy które rozpoczęły się w październiku 2013r.

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca robót w ramach swojego zakresu robót wykonał następujące roboty:

– wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej obiektu poprzez zewnętrzne sprężenie bezprzyczepnościowe wraz z iniekcją kanałów kablowych zaczynem cementowym,

– wykonanie sprężenia wewnętrznego płyt górnych żelbetowych przyczółków wraz z iniekcją kanałów kablowych zaczynem cementowym,

– wymianę 32 szt. łożysk stalowych na łożyska garnkowe wraz z przebudową ciosów podłożyskowych,

– wymianę istniejących modułowych urządzeń dylatacyjnych na dylatacje palczaste,

– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu przez wykonanie nowych powłok malarskich,

– dostawę paneli z gruntu zbrojonego,

DSC_0911 DSC_1214 DSC_1190 DSC_0916 DSC_0912

 

LOKALIZACJA: Warszawa, woj. Mazowieckie,
GENERALNY WYKONAWCA: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział Warszawa,
REALIZACJA: 11.2014 – 06.2015
PRODUKT: System C, Łożyska garnkowe, Powłoki antykorozyjne.
2 Czerwiec 2015:

W czerwcu 2015 roku zakończona została realizacja robót związanych z budową ustroju nośnego obiektu 6T w ramach realizacji Inwestycji: „Kontynuacja projektowania i przebudowa Drogi S8 – odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego) – Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – Węzeł Modlińska”

 

W ramach realizacji robót na obiekcie, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– wprowadzenie rewizji do rozwiązań projektowych w zakresie układu kabli sprężających w celu zapewnienia lepszej organizacji robót,

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typu 19C15, stal sprężająca, osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu

DSC_0896 DSC_0902 DSC_0898

LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie – Warszawa
GENERALNY WYKONAWCA: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce / G&M Mosty Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział w Warszawie
REALIZACJA: 02-06.2015
PRODUKT: System sprężania C
3 Czerwiec 2015:

W czerwcu 2015 roku zakończona została realizacja robót związanych z budową ustroju nośnego mostu na potoku Paleczka w m. Zembrzyce w ramach realizacji Inwestycji: „Budowa drogi klasy L wraz z budową mostu na Potoku Paleczka od km 0+000 do km 0,895 w miejscowości Zembrzyce – ETAP I od km 0+000 do km 0,814”

W ramach realizacji robót na obiekcie, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– dostawa i montaż elementów wyposażenia obiektu w postaci łożysk garnkowych oraz urządzeń dylatacyjnych

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typu 22C15, stal sprężająca, osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu

 

SAM_1884 SAM_2282 SAM_2279 SAM_2277

LOKALIZACJA: Województwo Małopolskie – Zembrzyce
GENERALNY WYKONAWCA: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Zembrzyce
PRODUKT: System sprężania C, Łożyska garnkowe TETRON CD, Dylatacje Modułowe

Zakończona została realizacja robót związanych ze sprężeniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich WA-264, WD-266, WD-267 oraz WD-269 w ramach realizacji w/w inwestycji.

W ramach realizacji robót Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typów: 12-13C15, 22C15, 25C15, 27C15 stal sprężająca, osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu

 

LOKALIZACJA: Województwo Łódzkie

TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcje żelbetowe, belkowo – płytowe sprężone podłużnie

INWESTOR: GDDKiA Oddział w Łodzi

GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: MOTA ENGIL Central Europe S.A. / BUDREX – KOBI Sp. z o.o.

REALIZACJA: 03-06.2015

PRODUKT: System sprężania C

LOKALIZACJA: Województwo Łódzkie
GENERALNY WYKONAWCA: MOTA ENGIL Central Europe S.A. / BUDREX - KOBI Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział w Łodzi
REALIZACJA: 03-06.2015
PRODUKT: System sprężania C

W ostatnich dniach grudnia 2014r. zakończone zostały prace związane z wykonaniem.

 

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres robót:

– dostawa materiałów oraz wykonanie sprężenia podłużnego ustroju nośnego kładki

 

Kładka stanowi bardzo ciekawy pod względem architektonicznym obiekt, którego realizacja pomimo niezbyt dużych gabarytów stanowiła nie lada wyzwanie inżynierskie z uwagi na technologię budowy (zakładającą m.in. wykonanie wielkogabarytowych belek nośnych kładki – o długości 47 metrów – obok jednego z przyczółków i późniejsze ustawienie ich na podporach z wykorzystaniem dźwigów samojezdnych).

 

Wizualizacja kładki została przedstawiona na poniższych fotografiach zaczerpniętych z Jaworznickiego Portalu Społecznościowego – www.jaw.pl

 

Zdjecie_1 Zdjecie_2 20141229_074100 20141230_152851 20150120_114242 20150120_114251

 

Poniżej przedstawiamy również link do strony www z filmem Generalnego Wykonawcy przedstawiającym roboty związane z montażem belek na podporach.

 

https://www.youtube.com/watch?v=k7Nnd9q4umY

LOKALIZACJA: Województwo Śląskie – Jaworzno
GENERALNY WYKONAWCA: PW BANIMEX Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Jaworzno
REALIZACJA: 2015
PRODUKT: System sprężenia typu C

W dniach 17-18.10.2014r. oddano do ruchu, po przebudowie, północną jezdnię Mostu 2T (Most im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego). Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca robót w ramach swojego zakresu robót wykonał następujące roboty:
– wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej obiektu poprzez zewnętrzne sprężenie bezprzyczepnościowe,
– wykonanie sprężenia wewnętrznego płyt górnych żelbetowych przyczółków,
– wymianę 16 szt. łożysk stalowych na łożyska garnkowe wraz z przebudową ciosów podłożyskowych,
– wymianę istniejących modułowych urządzeń dylatacyjnych na dylatacje palczaste
– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu przez wykonanie nowych powłok malarskich,
– dostawę paneli z gruntu zbrojonego

Obecnie Freyssinet Polska Sp. z o.o. prowadzi już roboty na jedni południowej Mostu 2T.

 

 

DSC_0215 DSC_0234 SAM_3219 DSC_0227 DSC_0224 DSC_0217

LOKALIZACJA: Warszawa, woj. Mazowieckie,
GENERALNY WYKONAWCA: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział Warszawa,
REALIZACJA: 09.2013 – 10.2014
PRODUKT: System C, Łożyska garnkowe, Powłoki antykorozyjne

W sierpniu 2014 roku dobiegły końca prace z zakresu firmy Freyssinet Polska, związane z budową estakady E 118 w Dębicy.

Sprężenie obiektu zostało zaprojektowane jako wewnętrzne i zewnętrzne w postaci kabli 31L15

Łączna ilość stali sprężającej 1315,0 [t]

Obiekt zaprojektowano w postaci żelbetowej skrzynki dwukomorowej o schemacie statycznym belki ciągłej.

Konstrukcja została podzielona na trzy sekcje – Estakada A, Most B oraz Estakada C

Estakada A 46 + 5×60 + 47 = 393 [m] – technologia budowy – nasuwanie podłużne

Most B 72 + 120 + 71 = 264 [m] – technologia budowy – betonowanie nawisowe

Estakada C 47 + 10×60 + 46 = 693 [m] – technologia budowy – nasuwanie podłużnedsc05199 TECHNOLOGIE BUDOWY IMG_0492 IMG_0314 IMG_0308

LOKALIZACJA: Dębica. woj. Podkarpackie
GENERALNY WYKONAWCA: Budimex S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA
PRODUKT: System C, nasuwanie podłużne, betonowanie nawisowe

Wykonanie sprężenia podłużnego mostu przez rz. Wartę w m. Rychłocice.

Sprężenie obiektów zostało zrealizowane z wykorzystaniem kabli sprężających systemu C Freyssinet typu 27C15.
Łączna ilość wbudowanej stali sprężającej wynosi ok. 42 ton.

Obiekt został zaprojektowany jako 3-przęsłowa ciągła belkowo płytowa konstrukcja
o rozpiętości przęseł 28,50m + 36,00m + 28,50m = 93,00m

 

LOKALIZACJA: Rychłocice, woj. Łódzkie

TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcja żelbetowa

INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

ZLECENIODAWCA: BERGER BAU POLSKA S.A.

DATA REALIZACJI: 2014

PRODUKT: System sprężenia typu C

Opracowanie Projektu Technologicznego realizacji Estakad E-1 oraz E-2. Wykonanie sprężenia podłużnego konstrukcji z wykorzystaniem kabli typu 25C15. Łączna ilość wbudowanej stali sprężającej wynosi ok. 130 ton.

W ramach realizacji robót wykonane zostało sprężenie podłużne dwóch Estakad: E-1 oraz E-2. Oba obiekty zostały zaprojektowane jako jedno jezdniowe żelbetowe ciągłe konstrukcje o przekroju skrzynkowym sprężone podłużnie. Obiekty realizowane był etapowo, zaś kable sprężające zostały uciąglone z wykorzystaniem systemowych łączników CC systemu Freyssinet .

LOKALIZACJA: Warszawa
GENERALNY WYKONAWCA: Strabag Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
REALIZACJA: 2010-2011
PRODUKT: System sprężenia typu C