W lipcu 2015 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył prace związane z realizacją zadania: „Wykonanie przeglądu cięgien kotwiących pomost do podpór oraz elementów systemu podwieszenia konstrukcji Mostu Solidarności w Płocku”

 

W ramach realizacji robót na obiekcie, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny wykonawca wykonał następujące prace inspekcyjne:

– ocena stanu technicznego i kontrola sił w cięgnach kotwiących pomost na podporach Nr: 1, 2, 5 i 6,

– ocena stanu technicznego łożysk elastomerowych na podporach Nr 1, 2, 5 i 6

– przegląd wybranych elementów systemu podwieszenia (elementy górnych i dolnych zakotwień, tłumiki drgań want, dewiatory splotów)

 

Po zakończeniu wszystkich prac inspekcyjnych opracowany został specjalny raport, który w ramach dokumentacji z wykonanych robót został przekazany Zamawiającemu.

034 059 DSC_0960 DSC_1032 DSC_1085 WP_20150505_010

LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie – Płock
GENERALNY WYKONAWCA: Freyssinet Polska Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg w Płocku
REALIZACJA: 03-07.2015
PRODUKT: System podwieszenia HD2000

Na przełomie marca i kwietnia 2015r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył czynności związane z wykonaniem przeglądu systemu podwieszenia oraz elementów wyposażenia Mostu Rędzińskiego i estakad dojazdowych w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Czynności inspekcyjne wykonane zostały w ramach zadania „Kompleksowe utrzymanie Mostu Rędzińskiego, wraz z estakadami dojazdowymi od km 18+795,00 do km 20+545,00 w ciągu Autostrady A-8 w latach 2013 – 2015”.

 

W ramach  zleconego przez Zleceniodawcę (konsorcjum firm: ZABERD S.A. – ROTOMAT Sp. z o.o.) zakresu prac, w latach 2013 – 2015 wykonany został przegląd następujących elementów systemu podwieszenia oraz wyposażenia obiektu:

 

–  zakotwienia czynne systemu podwieszenia (elementy zewnętrzne i wewnętrzne) HD,

– zakotwienia bierne systemy podwieszenia (elementy zewnętrzne i wewnętrzne) HD,

– elementy górnych zakotwień na zewnątrz pylonów,

– rury osłonowe want,

– tłumik drgań want,

– dewiatory cięgien,

– łożyska garnkowe,

– palczaste urządzenia dylatacyjne.

 

Inspekcja w/w elementów została wykonana na podstawie specjalnych „Instrukcji użytkowania i wykonywania przeglądów” przekazanych w ramach dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

 

Wykonane prace inspekcyjne zostały udokumentowane w postaci odpowiednich raportów oraz zdjęć, które zostały przekazane właścicielowi obiektu – Wrocławskiemu Oddziałowi GDDKiA.

5 DSCN7723 E3-L-16L IMG_1446 IMG_1611 IMG_1828 IMG_1842

LOKALIZACJA: Województwo Dolnośląskie - Wrocław
GENERALNY WYKONAWCA: konsorcjum ZABERD S.A. - ROTOMAT Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA – Oddział Wrocław
PRODUKT: System podwieszenia HD, Łożyska garnkowe TETRON CD, Palczaste urządzenia dylatacyjne CIPEC

Dr inż. Paweł Hawryszków

Największy system podwieszenia w Polsce zrealizowany –
most Rędziński we Wrocławiu oddany do użytku

W dniu 31 sierpnia 2011 r. został oddany do użytku most Rędziński we Wrocławiu (obiekt MA-21’), wybudowany w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (fot. 1). Most przekracza szeroką przeszkodę – rzekę Odrę oraz dwa sztuczne kanały, służące do żeglugi. Pylon posadowiony jest na naturalnej wyspie rozdzielającej oba cieki wodne. Rozpiętość teoretyczna przęseł podwieszonych wynosi 2 × 256 m, co zapewnia obiektowi drugie miejsce w Polsce pod względem długości podwieszonego przęsła, zaś pierwsze w kategorii podwieszonych mostów betonowych. Most charakteryzuje się największą wysokością pylonu (122 m) spośród obiektów mostowych wybudowanych w Polsce oraz największym systemem podwieszenia – 160 lin podwieszających o łącznej masie około 1500 t (fot. 2).

System podwieszenia (HD2000) został zainstalowany przez firmę Freyssinet Polska w rekordowo szybkim tempie – prace instalacyjne trwały od końca marca do 31 maja 2011 r. W pracach uczestniczyło około 80 robotników fizycznych (fot. 3). Kadra inżynierska kierująca operacjami składała się z Kierownika Projektu (Michał Marusiak), Kierownika Robót (Paweł Hawryszków), czterech Inżynierów Budowy oraz jednego Technika. Plan przewidywał instalację 4 want dziennie przez 4 zespoły instalacyjne, zawieszenie 4 kolejnych rur osłonowych ze splotem referencyjnym przez zespół przygotowawczy (przygotowanie prac na kolejny dzień instalacji) oraz zgrzanie 4 rur osłonowych przez 2 zespoły zgrzewające (przygotowanie materiału na dwa dni przed instalacją splotów standardowych). Harmonogram prac udało się utrzymać do końca instalacji, pomimo zwiększającego się stopnia trudności prac: sukcesywnie zwiększająca się długość instalowanych lin (od 67 m do 266 m) i liczba splotów w linach (od 24 do 48), praca na coraz większej wysokości na pylonie oraz demontaż dźwigów stacjonarnych służących do montażu rur osłonowych.

Most Rędziński we Wrocławiu jest kolejnym obiektem, który został wyposażony w system podwieszenia firmy Freyssinet. Dotychczas wykonane realizacje w Polsce obejmują m.in. most przez rzekę Wisłę w Płocku (największy podwieszony most w Polsce), most przez rzekę Skawę w Zembrzycach, wiadukt w ciągu ul. Obornicka w Poznaniu, wiadukt drogowy A016 (autostrada A-4, Strzelin), wiadukt drogowy A031 (autostrada A-4, Oława) oraz szereg kładek dla pieszych. Spośród międzynarodowych realizacji system Freyssinet został zastosowany m.in. na moście Normandy we Francji, Ting Kau w Hong Kongu, Oresund w Szwecji oraz wiadukcie Millau we Francji.

Podwieszenie wykonane za pomocą łącznie 140 par want z wykorzystaniem zakotwień 31, 37 oraz 48 splotowych systemu HD2000.  Łączna ilość stali sprężającej zainstalowana w wantach wynosi ok.. 1500 ton.

Most MA-21 został zaprojektowany jako 2-jezdniowa żelbetowa konstrukcja o przekroju skrzynkowa. Rozpiętości teoretyczne przęseł mostu głównego wynoszą 50,00m + 2 x 256,00m + 50,00 = 612,00m. Konstrukcja dwóch głównych przęseł nurtowych została podwieszona za do dwu-gałęziowego pylonu w kształcie litery H o wysokości ok. 122 m.

LOKALIZACJA: Wrocław, woj. Dolnośląskie
GENERALNY WYKONAWCA: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział we Wrocławiu
REALIZACJA: 2009-2011
PRODUKT: System Podwieszenia HD 2000

Podwieszenie wykonane za pomocą 20 want (o długości 26 – 100m) z wykorzystaniem zakotwień 27, 37 oraz 48 splotowych systemu HD2000.

Most na rzece Skawie, długości całkowitej 242,95 m, to najważniejszy obiekt mostowy w ciągu obwodnicy Zembrzyc. Charakterystyczny kształt pylonu doskonale wpisuje się w lokalny beskidzki krajobraz, przywołując skojarzenia z żerdziami góralskiego szałasu.

Konstrukcja żelbetowa belkowo – płytowa czteroprzęsłowa ciągła z dwupłaszczyznowym podwieszeniem przęseł o największej rozpiętości. Wysokość pylonu wynosi 50,95 m. Składa się on z dwóch asymetrycznych ramion wychodzących z trzonów i połączonych trzema ryglami.

Żaden z filarów mostu nie jest zlokalizowany w korycie górskiej rzeki, co wymagało zaprojektowania przęsła o rozpiętości 105 m, jednego z najdłuższych zrealizowanych w tej technologii w Polsce.

LOKALIZACJA: Zembrzyce, małopolskie
GENERALNY WYKONAWCA: Mota Engil Polska S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
REALIZACJA: 2009-2010
PRODUKT: System Podwieszenia HD 2000

Wykonanie sprężenia zewnętrznego w systemie extradosed z wykorzystaniem zakotwień 61 i 75 splotowych systemu HD2000.

Wiadukt WA-244 został zaprojektowany jako 3-jezdniowa żelbetowa belkowo-płytowa, 2-przęsłowa konstrukcja sprężona podłużnie kablami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi typu extradosed. Każdy z wiaduktów przeprowadzających jezdnię (2 jezdnie w ciągu Autostrady A-1 oraz jedna jezdnia w ciągu łącznicy) został spręzony łącznie 6 (po 3 kable na każdy dźwigar) kablami sprężającymi typu extradosed.

LOKALIZACJA: Stryków, woj. Łódzkie
GENERALNY WYKONAWCA: Budimex S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział w Łodzi
REALIZACJA: 2011-2012
PRODUKT: System Podwieszenia HD 2000

Podwieszenie wykonane za pomocą 7 par want (o długości 26 – 53m) z wykorzystaniem zakotwień 27, 37 oraz 48 splotowych systemu HD2000.

Wiadukt WN-24 został zaprojektowany jako 2 – przęsłowa, podwieszona, ciągła konstrukcja stalowo żelbetowa (żelbetowa płyta pomostu – pozostałe elementy konstrukcji, tj. pylon i dźwigary, wykonane ze stali). Rozpiętość głównego przęsła (podwieszonego za pomocą 4 par want) wynosi 56,20m.

LOKALIZACJA: Kostrzyn, woj. Wielkopolskie
GENERALNY WYKONAWCA: Warbud S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA - Oddział w Poznaniu
REALIZACJA: 2012
PRODUKT: System Podwieszenia HD 2000

Wykonanie sprężenia podłużnego wiaduktów WN-22, WN-25, WN-26, WN-27, WN-2 (kable 19C15, 24/25C15 o łącznej wadze ok. 90 ton) oraz wykonanie podwieszenia wiaduktu drogowego WN-24 nad Drogą S-5. Podwieszenie  wiaduktu WN-24 został zrealizowane z wykorzystaniem systemu HD produkcji Freyssinet. W konstrukcji zastosowane zostały wanty posiadające od 25 do 39 splotów. Długość want wynosiła od 26 do 53 metrów.

ZAMAWIAJĄCY: WARBUD S.A.
REALIZACJA: II kwartał 2011 - I kwartał 2012 roku

Wykonanie sprężenia ustrojów nośnych obiektów z wykorzystaniem kabli sprężających (zewnętrznych i wewnętrznych systemu C – typu 7C15, 13C15, 19C15 oraz 31C15). Obiekty dwujezdniowe o konstrukcji żelbetowej skrzynkowej (Estakada lewobrzeżna o długości 610,00m, Most MA-21 o długości 612,00m, Estakada prawobrzeżna o długości 520,00m) wykonywane w technologii nasuwania podłużnego oraz na rusztowaniach stacjonarnych.

ZAMAWIAJĄCY: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
REALIZACJA: 2011